Giới Thiệu

Gần đây, các nhà khảo cổ học của Vương Quốc Gà đã tìm ra tài liệu cổ ghi lại cách dung luyện vũ khí Boomerang.

1

Theo đó, nguyên liệu dung luyện chính là các loại WoW Lu gạch, WoW Lựu đạn, Vip  phi tiêu, thiên sứ Vip Túi vũ khí.

Sau nhiêu lần thực nghiệm, họ nhận ra rằng nếu nguyên liệu cường hóa cấp độ thấp thì không thể thành công, xem ra  phải cường hóa các nguyên liệu lên +9 mới có thể hợp thành được vũ khí Vip Boomerang.

Quy tắc của sự kiện

1. Trong thời gian diễn ra sự kiện,  toàn thể Gunner thu thập đủ nguyên liệu: WoW Lu gạch +9WoW Lựu Đạn +9, Vip Phi tiêu +9, Vip Túi Vũ Khí +9Thiên Sứ +9 có thể hợp thành được Vip – Boomerang.

2. Cũng trong thời gian này, tại diễn đàn sẽ có một Topic mang tên: “Lò luyện Boomerang của Vương Quốc Gà ”. Gunner nào tập trung đầy đủ nguyên liệu thì hãy vào topic nói trên và cung cấp thông tin và hình ảnh như sau:

Mẫu đăng ký tham gia sự kiện:

  • Tên nhân vật:
  • Server:
  • Nguyên liệu có: WoW Lu gạch +9,  WoW Lựu Đạn +9, Vip Phi tiêu +9, Vip Túi Vũ Khí +9 và Thiên sứ +9
  • Hình ảnh nguyên liệu: (Phải bao gồm cả tên nhân vật, tên và chỉ số của từng vũ khí và trợ thủ)

3. Gunner đăng ký dung luyện mà không đủ nguyên liệu hoặc cố tình gởi thông tin không đúng chủ đề sẽ bị xử lý. Châu báu và thuộc tính hợp thành của nguyên liệu không thể chuyển sang Boomerang.

4. Phần thưởng sẽ được gửi trong 5 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện. Nhân viên phụ trách  sẽ thực hiện khi người chơi offline.

5. Ngoài Vip Boomerang, người chơi còn nhận được các vật phẩm tặng kèm như sau:

Quà tặng Hình ảnh Số lượng Tình trạng
S Châu báu tấn công 3 1 1 Khóa
S Châu báu phòng thủ 3 1 1 Khóa
S Châu báu thuộc tính 3 1 1 Khóa
Vip nước mắt (7 ngày) 1 1 Khóa

 

Gunny Team.

Đầu trang
Đầu trang