Item Code Gunner Đại Chiến Rồng

Đây là quà tặng dành cho các Gunner tham gia vượt ải "Đại Chiến Rồng" (mức Khó) đạt 10 lần trở lên. Sau khi hoàn thành yêu cầu này, các bạn có thể truy cập vào website của sự kiện "Đại Chiến Rồng", đăng nhập tại mục "Nhận Quà" để nhận Item Code "Gunner Đại Chiến Rồng"

Sử dụng Item Code tại mục Hoạt động&Đổi thưởng có thể nhận được các vật phẩm sau:

STT Tên Số lượng Tình trạng Hình ảnh
1 [Túi quà đặc biệt] 1 Khóa 1
2 [Lu vàng] 3 Khóa 1
3 [Kèn xung trận] 1 Khóa 1
4 [Huân chương] 30 Khóa 1
5 [Túi quà thẻ Vip] 1 Khóa 1

Lưu ý

- Item Code có hiệu lực từ ngày 30/05/2011 đến 30/06/2011.

- Mỗi Item Code chỉ có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất.

Item Code Guild Đại Chiến Rồng

- Đây là quà tặng dành cho các Guild nằm trong Top 3 Guild tại mỗi server có thành tích vượt ải "Đại Chiến Rồng" (mức Khó) cao nhất.

- Nếu Guild đoạt giải này thì mỗi thành viên có đóng góp số lần vượt ải "Đại Chiến Rồng" (mức Khó) cho Guild (tối thiểu là 1 lần) đều sẽ nhận được ItemCode khi đăng nhập vào khu vực nhận quà tại website của sự kiện.

Sử dụng Item Code tại mục Hoạt động&Đổi thưởng có thể nhận được các vật phẩm sau:

STT Tên Số lượng Thời hạn Hình ảnh
1 [Thẻ x2 công trạng] 1 3 ngày 1
2 [Lu vàng] 3 - 1
3 [Châu báu thuộc tính ] 3 - 1
4 [Túi quà chiến công] 1 - 1
5 [Túi quà thẻ Vip] 1 - 1

Lưu ý

- Item Code có hiệu lực từ ngày 30/05/2011 đến 30/06/2011.

- Mỗi Item Code chỉ có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất. Gunner chỉ có thể nhận Item Code sau khi tổng kết kết quả chung cuộc của sự kiện.

- Tất cả quà tặng nhận được từ Item Code đều ở trong tình trạng Khóa.

- Item Code chỉ áp dụng cho 22 cụm máy chủ đầu tiên (không bao gồm Gà VIP, Gà Teen, Gà Vàng và Gà Boss)

Ngoài ra Guild còn nhận được phần thưởng tài sản tùy vào vị trí xếp hạng:

Thứ hạng Tài sản tương ứng
1 30,000
2 20,000
3 10,000

Giải Cá Nhân: Dũng Sĩ Diệt Rồng

Đây là hạng mục giải dành cho Top 10 Gunner có số lần vượt ải "Đại Chiến Rồng" (mức Khó) nhiều nhất của từng server (tính riêng từng server, mỗi server 10 giải). Mỗi bạn trong Top 10 sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng với vị trí xếp hạng của mình:

Xếp Hạng Tên Số lượng Thời hạn Hình ảnh
1 [Thẻ VIP] 1 30 ngày 1
[Châu báu phòng thủ Lv4] 20 - 1
[Châu báu tấn công Lv4] 20 - 1
[Châu báu thuộc tính ] 20 - 1
[Captor Sakura] 1 30 ngày 1
[Hòang Thiên Điểu] 1 30 ngày 1
[Thẻ x2 công trạng] 1 15 ngày 1
2 và 3 [Thẻ VIP] 1 30 ngày 1
[Châu báu phòng thủ Lv4] 10 - 1
[Châu báu tấn công Lv4] 10 - 1
[Châu báu thuộc tính ] 10 - 1
[Hộp thần bí]
1
-
1
[Thẻ x2 công trạng] 1 15 ngày 1
4 đến 10 [Hộp thần bí]
1
-
1
[Thẻ VIP] 1 15 ngày 1
[Châu báu phòng thủ Lv4]
10
-
1
[Châu báu tấn công Lv4] 10 -
1
[Châu báu thuộc tính ]
10
-
1

Lưu ý

Tất cả quà tặng đều ở trạng thái Khóa.

Giải Tập Thể: Hội Săn Rồng

- Đây là hạng mục giải dành cho Top 5 Guild có số lần vượt ải "Đại Chiến Rồng" (mức Khó) nhiều nhất tính trên thành tích của tất cả các máy chủ.

- Nếu Guild đoạt giải này thì mỗi thành viên của Guild có đóng góp số lần vượt ải "Đại Chiến Rồng" (mức Khó) cho Guild (tối thiểu là 1 lần) sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

STT Tên Số lượng Thời hạn Hình ảnh
1 [Captor Sakura] 1 30 ngày 1
2 [Hòang Thiên Điểu] 1 30 ngày 1
3 [Thẻ VIP] 1 30 ngày 1
4 [Huân chương] 30 - 1
5 [Chứng nhận dũng sĩ] 1 - 1

Lưu ý

- Tất cả quà tặng đều ở trạng thái Khóa.

- Giải chỉ áp dụng cho 22 cụm máy chủ đầu tiên (không bao gồm Gà VIP, Gà Teen, Gà Vàng và Gà Boss)

Ngoài ra Guild còn nhận được phần thưởng tài sản tùy vào vị trí xếp hạng:

Thứ hạng Tài sản tương ứng
1 25,000
2 20,000
3 15,000
4 và 5 10,000

 

 

TOP