PHẦN THƯỞNG

 

Khi tiến hành mở Bao Lì Xì của Gà Vàng, tùy vào may mắn, các Gunner sẽ nhận được một lời chúc của Gà Vàng hoặc là một trong hai loại ItemCode đặc biệt của chương trình:

ItemCode "Vạn Sự Như Ý"

Khi sử dụng loại ItemCode này, các Gunner sẽ nhận được vật phẩm túi quà, khi sử dụng túi quà sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong những món quà sau:

STT Tên vật phẩm Số lượng Hạn sử dụng Hình ảnh
1 Nước kinh nghiệm 1 1 Vĩnh viễn 1
2 Nước kinh nghiệm 2 1 Vĩnh viễn 1
3 Nước kinh nghiệm 3 1 Vĩnh viễn 1
4 Nước kinh nghiệm 4 1 Vĩnh viễn 1
5 Nước kinh nghiệm 5 1 Vĩnh viễn 1
4 Đá thanh long 3 1 Vĩnh viễn 1
5 Đá bạch hổ 3 1 Vĩnh viễn 1
6 Đá huyền vũ 3 1 Vĩnh viễn 1
7 Đá chu tước 3 1 Vĩnh viễn 1
8 Thẻ x2 Kinh nghiệm 1 Vĩnh viễn 1
9 Thẻ x2 Công trạng 1 Vĩnh viễn 1

 

Lưu ý

Tất cả các vật phẩm đều khóa.

ItemCode "Phát Tài Phát Lộc"

Khi sử dụng loại ItemCode này, các Gunner sẽ nhận được vật phẩm túi quà, khi sử dụng túi quà sẽ chắc chắn nhận được những tặng phẩm sau:

STT Tên vật phẩm Tình trạng Hạn sử dụng Hình ảnh
1 1 Nhẫn lãng mạn Khóa 7 ngày 1
2 1 Rương lễ kim Khóa Vĩnh viễn 1

Ngoài hai món quà trên, khi sử dụng túi quà từ ItemCode "Phát Tài Phát Lộc", các bạn còn ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau:

STT Tên vật phẩm Tình trạng Hạn sử dụng Hình ảnh
1 1 Đá cường hóa 4 Khóa Vĩnh viễn 1
2 1 Nước kinh nghiệm 2 Khóa Vĩnh viễn 1
3 1 Nước kinh nghiệm 3 Khóa Vĩnh viễn 1
4 1 Bao tay ngẫu nhiên Khóa 7 ngày  
TOP