Hướng dẫn

Sẽ có hai loại: mã Chân Đơn Kim Bài 3 và mã Nhận Thưởng, vì thế, để có thể dễ dàng tham gia nhận quà của chương trình, đồng đạo vui lòng theo dõi một số thao tác cơ bản dưới đây.

Đối với mã Chân Đơn Kim Bài 3

  • Điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân đăng ký.

  • Hoàn thành câu hỏi khảo sát của chương trình. Bắt buộc phải hoàn thành tất cả các câu hỏi khảo sát mới có thể nhận thưởng.

  • Nhập mã Chân Đơn Kim Bài 3.

  • Sau khi nhập mã, hệ thống sẽ kiểm tra và gửi lại Mã Nhận Thưởng.

Đối với Mã Nhận Thưởng

  • Sau khi có Mã Nhận Thưởng, đăng nhập vào game, đối thoại với NPV Sư Giả Hoạt Động Động Cổ Phong Hà để kiểm chứng mã và nhận thưởng.

Cổ Phong Hà có mặt ở tất cả các tân thủ thôn

Có thể kiểm tra lại Mã Nhận Thưởng của mình bằng cách xem thông tin tại mục Lịch Sử Nhận mã khuyến mại.

Hướng dẫn nhận và sử dụng phần thưởng

  • Nhân vật nhập Mã Nhận Thưởng tại Sứ Giả Hoạt Động – Cổ Phong Hà, nhận 1 Túi Quà Hoạt Động (có hạn dùng trong 30 ngày).

  • Túi Quà Hoạt Động có chứa 3 phần thưởng.

  • Kim Bài Lệnh chứa các câu lệnh để đổi các phần thưởng.

Đổi Ngôi Sao May Mắn

Đổi Ngôi Sao May Mắn lấy Chân Đơn Lệnh dành cho các nhân vật còn giữ Ngôi Sao May Mắn từ chương trình Chân Đơn Kim Bài 2

Đổi phần thưởng từ Chân Đơn Lệnh

Đổi phần thưởng tích lũy từ thông qua Chân Đơn Lệnh

Nhận bộ trang bị + 11

Nhận kĩ năng nhân kinh nghiệm và Chân Đơn Lệnh

Phần thưởng thăng cấp: chọn một trong hai hình thức