Phần thưởng

Những tài khoản tạo từ 0h00 ngày 14/12/2010 trở đi, tạm gọi là những tài khoản mới, khi nhập mã thẻ Phong Thần Lệnh vào tài khoản thì nhận được những phần thưởng như dưới đây.

Phần thưởng kích hoạt (dành cho tài khoản mới)

  • Chỉ được nhận 1 lần duy nhất.
Phần thưởng
Từ cấp 1 lên cấp 110
Kĩ năng từ cấp 1 mở đến hết cấp 60
Thăng cấp tất cả các kĩ năng từ cấp 60 trở xuống lên 8
1 Bộ Lục 8x (khóa)
1 Vũ khí 75 (khóa). Riêng Giáp sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên vũ khí dài hoặc ngắn.
1 Siêu Phàm Lân(khóa)/ 1 Siêu Phượng(khóa)/ 1 Siêu Linh (khóa). Theo hệ phái.
1 Trấn Hồn Thạch cấp 1 (khóa)
1 Pháp Bảo Tam Sinh Thạch (khóa)

Hoạt động thăng cấp nhận thưởng dành cho tài khoản mới

  • Trong quá trình rèn luyện thăng cấp, quý kỳ sĩ sẽ nhận được những phần thưởng theo từng cấp như bảng dưới đây.
  • Lưu ý: phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất của từng cấp.
Cấp độ Phần thưởng
Cấp độ 115 1000 Tiên Phù hoặc Ma Phù (khóa)
Cấp độ 120 Nón Lục 10 x theo hệ phái (khóa)
Cấp độ 125 1000 Tiên Phù hoặc Ma Phù (khóa)
Cấp độ 130 Áo Lục 10x theo hệ phái (khóa)
Cấp độ 135 1000 Tiên Phù hoặc Ma Phù (khóa)
Cấp độ 140 Chân Lục 10x theo hệ phái (khóa)
Cấp độ 145 1000 Tiên Phù hoặc Ma Phù (khóa)
Cấp độ 150 Phi Phong Lục 10x theo hệ phái (khóa)
1 Vũ khí Hoàng Kim 9x theo hệ phái (khóa). Riêng Giáp sĩ sẽ nhận được ngẫu nhiên vũ khí ngắn hoặc dài.
Đai Lục 10x theo hệ phái (khóa)
1000 Tiên Phù hoặc Ma Phù (khóa)
1 Trác 9x (khóa). Theo hệ phái

Phần thưởng hàng ngày

Cấp độ Phần thưởng
Cấp độ từ 110 đến 129 17 vạn lượng
Cường Hiệu Lệnh Thư (hiệu quả 4 tiếng)
03 Triệu Tiên Thuật (khóa)
15 Thiên Tiên Tữu
06 Túi Càn Khôn
Cấp độ từ 130 đến 149 17 vạn lượng
Cường Hiệu Lệnh Thư (hiệu quả 4 tiếng)
04 Triệu Tiên Thuật (khóa)
20 Thiên Tiên Tữu
08 Túi Càn Khôn
Cấp độ từ 150 trở lên 17 vạn lượng
Cường Hiệu Lệnh Thư (hiệu quả 4 tiếng)
06 Triệu Tiên Thuật (khóa)
30 Thiên Tiên Tữu
10 Túi Càn Khôn

Lưu ý

  • Mỗi kỳ sĩ chỉ được nhận 17 vạn lượng 01 lần duy nhất trong ngày.
  • Kết thúc 60 ngày của thẻ Phong Thần Lệnh thì sẽ không nhận được thêm.

Phần thưởng ngày vàng

- Ngoài nhận thưởng hàng ngày như bảng trên, quý kỳ sĩ còn nhận được phần thưởng dành cho Ngày vàng (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật), tham khảo chi tiết phần thưởng Ngày vàng tại đây.

Đầu trang