Song song với vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện, sắp tới thế giới Phong Thần cập nhật thêm vật phẩm Cẩm nang Tính Năng, mong rằng 2 vật phẩm sẽ hỗ trợ hữu ích cho kỳ sĩ trên bước đường bôn tẩu. Đặc biệt, mã thẻ Phong Thần Lệnh sẽ được bán trong vật phẩm Cẩm nang Tính Năng.

Thời gian bắt đầu

Thời gian xuất hiện trong hành trang nhân vật: sau bảo trì 14/01/2011.

Nội dung hoạt động

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần

Cẩm Nang Tính Năng

Nguồn gốc: Được chuyển thêm vào hành trang của tất cả các nhân vật trong lần đăng nhập đầu tiên kể từ 14/01/2011.

Tính chất: Không được phép giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng, xếp chồng. Trọng lượng = 0.

Cách sử dụng: Nhấp phải, xuất hiện bảng đối thoại.

Chức năng:

  • Bán mã thẻ Phong Thần Lệnh = 180 tiền đồng.
  • Ghép các vật phẩm cho hoạt động Boss Trụ Vương.
  • Cập nhật tất cả các hoạt động, tính năng mới.

Lưu ý: khi mua Phong Thần Lệnh, thì mã thẻ này sẽ áp dụng luôn cho tài khoản đó, nên quý kỳ sĩ muốn sử dụng Phong Thần Lệnh cho tài khoản nào thì nên dùng tài khoản đó để mua.

Top