Phần thưởng

Tính năng Danh Môn sẽ diễn ra vĩnh viễn, đồng thời khi tham gia tính năng này quý nhân sĩ VLTK Miễn Phí sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Phần thưởng danh tiếng sư môn

  • Thứ 2 hàng tuần, vào lúc 0h00 sẽ xếp hạng điểm danh tiếng sư môn.
  • Xem điểm danh tiếng sư môn của tuần trước tại NPC  Độc Hồ Kiếm.
  • Nhận phần thưởng ở NPC Độc Hồ Kiếm khi môn phái của nhân sĩ thỏa điều kiện điểm danh tiếng sư môn:
Tổng điểm danh tiếng sư môn của môn phái người chơi Phần thưởng tương ứng Ghi chú
Hạng 1 100 sinh lực

- Thời gian nhận các trạng thái này: 0h00 – 24h00 ngày thứ 2 hàng tuần.

- Phần thưởng trạng thái có tác dụng 1 tuần tính từ lúc nhân vật nhận thưởng.

- Quá thời gian, nếu không nhận phần thưởng sẽ bị mất.

Hạng 2 100 sinh lực
Hạng 3 100 sinh lực
Hạng 4 200 sinh lực
Hạng 5 200 sinh lực
Hạng 6 200 sinh lực
Hạng 7 200 sinh lực
Hạng 8 Lực công kích tăng 5%
Hạng 9 Lực công kích tăng 8%
Hạng 10 Lực công kích tăng 10 %

Phần thưởng khi đổi Hành Hiệp Lệnh

  • Dùng Hành Hiệp Lệnh đổi lệnh bài Thương Lang, Vân Lộc, Thanh Câu khóa vĩnh viễn ở NPC Hàng Rong.
  • Khi sử dụng các lệnh bài này sẽ nhận được trang bị khóa vĩnh viễn tương ứng:
Số lượng Hành Hiệp Lệnh cần đổi Phần thưởng tương ứng
10 Lệnh bài Thanh Câu
26 Lệnh bài Vân Lộc
170 Lệnh bài Thương Lang