Từ 20.07 - 31.08.2010

Phần thưởng

Quý đồng đạo hãy nhanh tay nạp mã thẻ để có thể nhận được những phần thưởng thật sự hấp dẫn như trang bị Thanh Câu, nhận thưởng hằng ngày, nhận thưởng cuối tuần, phần thưởng khi thỏa điều kiện. Còn chờ gì nữa hãy khám phá bí ẩn của Huyền Viên Lệnh Bài.

Thời gian hiệu lực của mã thẻ

- Từ ngày 20/07 đến ngày 31/08/2010.

Điều kiện nhập mã thẻ

- Điều kiện nhập mã thẻ: Sau 24 tiếng tính từ lúc nhân vật được tạo.

Mô tả tính chất của Thẻ Tân Thủ

 • Mỗi Huyền Viên Lệnh Bài sẽ chứa 1 đoạn mã (code). Mỗi code sẽ có thời gian hiệu lực, hết thời gian hiệu lực code sẽ mất tác dụng.

 • Huyền Viên Lệnh Bài này sẽ được bán trực tuyến trên trang chủ Võ Lâm với giá 2400 Xu.

 • Sau khi đăng nhập vào trang quản lý tài khoản, nhân sĩ sẽ nhập đoạn code này để kích hoạt cho mọi tài khoản (Bao gồm tài khoản mới tạo và những tài khoản đã tạo trước đây).

 • Mỗi tài khoản chỉ được phép nhập tối đa 1 mã Huyền Viên Lệnh Bài.

 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần ưu đãi.

 • Mỗi Huyền Viên Lệnh Bài chỉ có hiệu lực cho 1 tài khoản.

Nội dung chi tiết

NPC liên quan

NPC Lưu ý

zing xu

Long Ngũ

 • - Vị trí: NPC Long Ngũ có mặt tại 7 Tân Thủ Thôn.
 • - Chức năng:
 • Tặng các vật phẩm và điểm kinh nghiệm cho những nhân vật thỏa điều kiện.

Đối tượng tham gia

Đối tượng Mô tả
1 Các tài khoản mới tạo sau ngày 20/07/2010 và đã nhập mã thẻ.
2 Các tài khoản cũ, có đẳng cấp dưới 120 (tạo từ trước) và đã nhập mã thẻ.
3 Các tài khoản cũ, có đẳng cấp từ 120 trở lên (tạo từ trước) và đã nhập mã thẻ.

Phần thưởng điểm kinh nghiệm

- Nhân vật thuộc đối tượng 1 và 2 sẽ có thể nhận phần thưởng sau nếu thỏa điều kiện:

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Đẳng cấp dưới 120 Được thăng lên đẳng cấp 120

Phần thưởng trang bị

- Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật thuộc đối tượng 1 và 2 đã nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm sẽ có thể nhận được phần thưởng sau:

Vật phẩm Hạn sử dụng Ghi chú
1 Phi Vân 30 ngày
 • Căn cứ vào môn phái hiện tại của người chơi, hệ thống sẽ hiển thị các dòng chọn tương ứng với các đường của môn phái.
 • Sau khi người chơi chọn đường, người chơi sẽ nhận được 10 món trang bị khác nhau của đường đã chọn, thuộc bộ trang bị mới Thanh Câu.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận phần thưởng này tối đa 1 lần.
1 Bộ trang bị mới Thanh Câu Không giới hạn

Phần thưởng hằng ngày

- Nhân vật thuộc cả 3 đối tượng trên sẽ có thể nhận các phần thưởng sau vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 5 hằng tuần:

Phần thưởng Số lượng Ghi chú

Ngẫu nhiên 1 trong 2 loại:

 • Lệnh bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
1
 • Hạn sử dụng: 3 ngày.
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận phần thưởng này 1 lần/ngày.
 • Mỗi tài khoản được nhận tối đa 32 lần gói phần thưởng này.
Tiên Thảo Lộ 3
Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100) 1
40 vạn lượng 1

Phần thưởng cuối tuần

- Nhân vật thuộc cả 3 đối tượng trên có thể nhận các phần thưởng sau vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần:

Phần thưởng Số lượng Ghi chú

Ngẫu nhiên 1 trong 2 loại:

 • Lệnh bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
1
 • Hạn sử dụng: 3 ngày.
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận phần thưởng này 1 lần/ngày.
 • Mỗi tài khoản được nhận tối đa 24 lần gói phần thưởng này.
Bạch Câu Hoàn 2
Tiên Thảo Lộ 6
Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100) 1
80 vạn lượng 1
Tinh Luyện Thạch 1
Thiên lý truyền âm 1
Thẻ ký gửi cao cấp 1

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ

- Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật thuộc đối tượng 1 và 2 đã nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm và nếu thỏa thêm cả 2 điều kiện sau thì sẽ có thể nhận phần thưởng:

Điều kiện 1 Điều kiện 2 Phần thưởng Ghi chú
Đạt đẳng cấp 125   1 Thổ địa phù (sử dụng vô hạn)
 • Hạn sử dụng: 14 ngày (Ngoại trừ trang bị Huyền Viên).
 • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng, mỗi tài khoản chỉ được phép nhận thưởng 1 lần.
 • Phần thưởng nhận trang bị Huyền Viên: Căn cứ vào môn phái hiện tại của nhân vật, hệ thống sẽ hiển thị các dòng chọn tương ứng với các đường của môn phái. Sau khi đồng đạo chọn đường, hệ thống sẽ hiển thị danh sách 5 lựa chọn tương ứng của đường đó thuộc bộ trang bị mới Huyền Viên.
 • Ở mỗi mốc nhận thưởng, nếu nhân vật chưa nhận phần thưởng thì hệ thống sẽ bảo lưu để nhân vật có thể nhận sau.
Đạt đẳng cấp 130 1 Túi hành trang
1 Thần Hành Phù
Đạt đẳng cấp 135 1 Bạch Ngọc
1 Tử Ngọc
Đạt đẳng cấp 140 Kỹ năng 90 đạt 20 cấp 1 Tẩy Tủy Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
Đạt đẳng cấp 145 Kỹ năng 90 và kỹ năng 120 đồng thời đạt 20 cấp 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Đạt đẳng cấp 150 1 Trang bị Huyền Viên

Danh sách các phần thưởng

Phái Loại Vật phẩm
Thiếu Lâm Quyền Nón Huyền Viên Trí Tuệ Tăng Mão
Hộ uyển Huyền Viên Trí Tuệ Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Trí Tuệ Yêu Đái
Giày Huyền Viên Trí Tuệ Tăng Hài
Trang sức Huyền Viên Trí Tuệ Yêu Trụy
Thiếu Lâm Côn Nón Huyền Viên Viên Mãn Tăng Mão
Hộ uyển Huyền Viên Viên Mãn Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Viên Mãn Yêu Đái
Áo Huyền Viên Viên Mãn Cà Sa
Trang sức Huyền Viên Viên Mãn Yêu Trụy
Đao Thiếu Lâm Nón Huyền Viên Phật Tâm Tăng Mão
Yêu đái Huyền Viên Phật Tâm Yêu Đái
Áo Huyền Viên Phật Tâm Cà Sa
Giày Huyền Viên Phật Tâm Tăng Hài
Trang sức Huyền Viên Phật Tâm Yêu Trụy
Thiên Vương Chùy Nón Huyền Viên Xung Thiên Khôi
Hộ uyển Huyền Viên Xung Thiên Thúc Uyển
Yêu đái Huyền Viên Xung Thiên Yêu Đái
Giày Huyền Viên Xung Thiên Ngoa
Trang sức Huyền Viên Xung Thiên Bội
Thiên Vương Thương Nón Huyền Viên Phi Vân Khôi
Hộ uyển Huyền Viên Phi Vân Thúc Uyển
Yêu đái Huyền Viên Phi Vân Yêu Đái
Áo Huyền Viên Phi Vân Khải
Trang sức Huyền Viên Phi Vân Yêu Trụy
Thiên Vương Đao Hộ uyển Huyền Viên Anh Dũng Thúc Uyển
Yêu đái Huyền Viên Anh Dũng Yêu Đái
Áo Huyền Viên Anh Dũng Khải
Giày Huyền Viên Anh Dũng Ngoa
Trang sức Huyền Viên Anh Dũng Yêu Trụy
Nga My Kiếm Nón Huyền Viên Tịnh Âm Phát Đái
Yêu đái Huyền Viên Tịnh Âm Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Tịnh Âm Sa Y
Giày Huyền Viên Tịnh Âm Hài
Trang sức Huyền Viên Tịnh Âm Hương Nang
Nga My Chưởng Nón Huyền Viên Hàn Băng Phát Đái
Hộ uyển Huyền Viên Hàn Băng Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Hàn Băng Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Hàn Băng Sam
Trang sức Huyền Viên Hàn Băng Hương Nang
Thúy Yên Đao Nón Huyền Viên Nguyệt Hoa Trâm
Yêu đái Huyền Viên Nguyệt Hoa Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Nguyệt Hoa Sam
Giày Huyền Viên Nguyệt Hoa Ngoa
Trang sức Huyền Viên Nguyệt Hoa Hương Nang
Thúy Yên Nội Nón Huyền Viên Phồn Hoa Trâm
Hộ uyển Huyền Viên Phồn Hoa Tụ
Áo Huyền Viên Phồn Hoa Sam
Giày Huyền Viên Phồn Hoa Ngoa
Trang sức Huyền Viên Phồn Hoa Hương Nang
Ngũ Độc Chưởng Nón Huyền Viên Đoạn Trường Phát Đái
Hộ uyển Huyền Viên Đoạn Trường Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Đoạn Trường Yêu Đái
Giày Huyền Viên Đoạn Trường Ngoa
Trang sức Huyền Viên Đoạn Trường Yêu Trụy
Ngũ Độc Đao Nón Huyền Viên Huyết Sát Phát Đái
Hộ uyển Huyền Viên Huyết Sát Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Huyết Sát Yêu Đái
Giày Huyền Viên Huyết Sát Ngoa
Trang sức Huyền Viên Huyết Sát Yêu Trụy
Đường Môn Phi Đao Nón Huyền Viên Lãnh Tâm Quán
Hộ uyển Huyền Viên Lãnh Tâm Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Lãnh Tâm Triền Yêu
Giày Huyền Viên Lãnh Tâm Lý
Trang sức Huyền Viên Lãnh Tâm Trụy
Đường Môn Nỏ Nón Huyền Viên Vô Tình Quán
Hộ uyển Huyền Viên Vô Tình Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Vô Tình Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Vô Tình Giáp
Trang sức Huyền Viên Vô Tình Yêu Trụy
Đường Môn Tiêu Nón Huyền Viên Hàn Quang Phát Quán
Hộ uyển Huyền Viên Hàn Quang Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Hàn Quang Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Hàn Quang Giáp Y
Trang sức Huyền Viên Hàn Quang Trụy
Cái Bang Chưởng Nón Huyền Viên Dương Cương Đầu Hoàn
Hộ uyển Huyền Viên Dương Cương Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Dương Cương Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Dương Cương Cái Y
Giày Huyền Viên Dương Cương Ngoa
Cái Bang Côn Nón Huyền Viên Chiến Long Đầu Hoàn
Hộ uyển Huyền Viên Chiến Long Hộ Uyển
Áo Huyền Viên Chiến Long Cái Y
Giày Huyền Viên Chiến Long Ngoa
Trang sức Huyền Viên Chiến Long Yêu Trụy
Thiên Nhẫn Chiến Nón Huyền Viên Lạc Hồn Khôi
Hộ uyển Huyền Viên Lạc Hồn Hộ Uyển
Áo Huyền Viên Lạc Hồn Giáp Y
Giày Huyền Viên Lạc Hồn Ngoa
Trang sức Huyền Viên Lạc Hồn Bội
Thiên Nhẫn Ma Hộ uyển Huyền Viên Chước Tình Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Chước Tình Yêu Đái
Áo Huyền Viên Chước Tình Giáp Y
Giày Huyền Viên Chước Tình Ngoa
Trang sức Huyền Viên Chước Tình Bội
Võ Đang Khí Nón Huyền Viên Tam Phong Quán
Hộ uyển Huyền Viên Tam Phong Tụ
Yêu đái Huyền Viên Tam Phong Pháp Đái
Áo Huyền Viên Tam Phong Đạo Bào
Giày Huyền Viên Tam Phong Lý
Võ Đang Kiếm Nón Huyền Viên Tu Tâm Quán
Yêu đái Huyền Viên Tu Tâm Pháp Đái
Áo Huyền Viên Tu Tâm Đạo Bào
Giày Huyền Viên Tu Tâm Lý
Trang sức Huyền Viên Tu Tâm Ngọc Bội
Côn Lôn Đao Nón Huyền Viên Xuyên Vân Đạo Quán
Yêu đái Huyền Viên Xuyên Vân Yêu Đái
Áo Huyền Viên Xuyên Vân Đạo Bào
Giày Huyền Viên Xuyên Vân Ngoa
Trang sức Huyền Viên Xuyên Vân Bội
Côn Lôn Kiếm Nón Huyền Viên Phá Băng Đạo Quán
Yêu đái Huyền Viên Phá Băng Yêu Đái
Áo Huyền Viên Phá Băng Đạo Bào
Giày Huyền Viên Phá Băng Ngoa
Trang sức Huyền Viên Phá Băng Bội

 

Lưu ý

 • Hành trang phải còn 60 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái “Khóa vĩnh viễn”.
 • Hạn chót nhận các phần thưởng: 60 ngày kể từ ngày nạp mã thẻ của thẻ (không phù thuộc vào thời gian hiệu lực của mã thẻ).