Phong Vân Lệnh Kỳ

Chào mừng sự kiện ra mắt phiên bản mới của Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí, đồng đạo sẽ có ngay những cơ hội nhận thật nhiều điểm kinh nghiệm cùng những vật phẩm giá trị khi tham gia hoạt động Phong Vân Lệnh Kỳ từ ngày 11/07 - 0h00 ngày 15/08/2011.

Nguyên liệu nhận được thông qua tham gia các tính năng

Tính năng Điều kiện
nhận thưởng
Phần thưởng Ghi chú
Tống Kim
cao cấp
Đạt được điểm tích lũy từ 2.000 trở lên trong 1 trận Tống Kim 5 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nhận thưởng sau khi kết thúc trận Tống Kim.
Nhiệm vụ sát
thủ cấp 90
Nhận nhiệm vụ và kết thúc boss mới nhận được nguyên liệu. 5 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nguyên liệu nhận trực tiếp vào hành trang nhân vật kết thúc boss.
Phong Lăng
Độ
Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc 8 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nhận thưởng sau khi giao nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc ở NPC Thuyền phu Ât/Giáp/Bính.
Nhiệm vụ
Dã Tẩu
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Dã Tẩu 2 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nhận thưởng sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ Dã Tẩu.
Ươm Mầm
Hạnh Phúc
Trồng cây thành công 8 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nhận thưởng sau khi chọn nhận phần thưởng trồng cây thành công.
Phú Quý
Cẩm Hạp
Sử dụng Phiếu Dự Đoán 8 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nhận thưởng sau khi sử dụng Phiếu Dự Đoán.
Nhiệm vụ
Tín Sứ
Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 5 Túi
Đại Hỷ Hạ
Nhận thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ.
Thiên Trì
Mật Cảnh
Tiêu diệt quái Mãnh An, Mưu Khắc hoặc Bồ Lí Diễn ở tầng 3 2 Túi
Đại Hỷ Hạ
Người kết thúc quái sẽ nhận được nguyên liệu trực tiếp vào hành trang.

Vật phẩm liên quan

Nguyên liệu Ghi chú

Túi Đại
Hỷ Hạ

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia tính năng.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1ô. Không được ném đi, bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để đổi Phong Vân Lệnh Kỳ ở NPC Đại Sự Lão Lão.

- Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 15/08/2011.


Túi Đại
Cát Hạ

- Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.

- Giá: 4 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1ô. Không được ném đi, bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Đổi Phong Vân Lệnh Kỳ ở NPC Đại Sự Lão Lão.

- Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 15/08/2011.


Hộp Đại Cát

- Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.

- Giá: 200 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném đi, bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận phần thưởng.

- Phần thưởng: 50 Túi Đại Cát Hạ xếp chồng.

- Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 15/08/2011.


Phong Vân
Lệnh Kỳ

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1ô. Không được ném đi, bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng, nhận thưởng.

- Phần thưởng: Xem tại đây.

- Giới hạn:

  • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể sử dụng.
  • Sử dụng tối đa Phong Vân Lệnh Kỳ 1.000 lần/nhân vật.

- Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 15/08/2011.


Tái Khởi
Lệnh Kỳ

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1ô. Không được ném đi, bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng, nhận phần thưởng.

- Phần thưởng: 2.400.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

- Giới hạn:

  • Nhân vật có đẳng cấp từ 120 trở lên mới có thể sử dụng.
  • Sử dụng tối đa Tái Khởi Lệnh Kỳ 300 lần/nhân vật.

- Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 15/08/2011.


Kiên Tâm
Lệnh

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia 1 số tính năng trong tuần.

- Tính chất: Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được giao dịch, bày bán, ném đi, bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nộp cho NPC Đại Sự Lão Lão.

- Thời hạn sử dụng: 24 tiếng.


Hắc Ngọc

- Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Phong Vân Lệnh Kỳ.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không được ném đi, bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để đổi vật phẩm ở NPC Thần bí Thương nhân.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn.


Cẩm nang
sự kiện

- Nguồn gốc: Mua từ NPC Lễ Quan.

- Giá: 1 vạn lượng.

- Tính chất:Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném đi. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Hiện các dòng chọn, mang các chức năng sự kiện của 2 NPC Đại Sự Lão Lão và Lễ Quan.

- Thời hạn sử dụng: 0h00 ngày 15/08/2011.