Nội dung

Các tài khoản tạo sau ngày 07/12/2010 sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng hấp dẫn: Mã bài Phi Vân, Tử Ngọc, Bạch Ngọc, bộ trang bị Thương Lang, trang bị Huyền Viên khi tham gia sự kiện Anh Hùng Xuất Thiếu Niên.

Thời gian diễn ra

- Từ ngày 08/12/2010 - 0h00 ngày 12/01/2011.

Đối tượng tham gia

- Các tài khoản mới tạo sau ngày 07/12/2010.

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Chí Tâm Tôn Giả
Chiến Tâm Tôn Giả

- Vị trí: Ở 8 Tân Thủ Thôn.

- Chức năng:

  • Tặng vật phẩm và điểm kinh nghiệm cho những nhân vật thỏa điều kiện.
  • Hủy các vật phẩm khóa vĩnh viễn.