Boss Hoàng Kim

04 Boss Đại Hoàng Kim sẽ xuất hiện vào lúc 19h30 tại Tương Dương, Biện Kinh, Lâm An và Phượng Tường. Sau khi Boss bị tiêu diệt sẽ nhận được những phần thưởng giá trị...

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Đại Hoàng Bí Bảo

- Nguồn gốc: Rơi ra từ 4 Boss Đại Hoàng Kim mới hoặc thu thập từ NPC Đại Hoàng Bí Bảo.

- Tính chất:

 • Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Xếp chồng: 50 cái/1 ô.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để nhận thưởng.

- Điều kiện sử dụng: Hành trang còn ít nhất 1 ô trống

- Hạn sử dụng: Không giới hạn

Thời gian & vị trí Boss xuất hiện

Tên Boss Thời gian xuất hiện Tọa độ
tương ứng
Hồng Bào Quái Khách 19h30 Tương Dương
(210/220)
Hoàng Bào Quái Khách Biện Kinh
(197/203)
Hắc Bào Quái Khách Lâm An
(218/211)
Bạch Bào Quái Khách Phượng Tường (177/205)

Phần thưởng

Phần thưởng nhận được đồng thời sau khi tiêu diệt Boss:

 • 4.000.000 điểm kinh nghiệm/thành viên/tổ đội.
 • 10 điểm uy danh/thành viên/tổ đội.
 • Boss sẽ rơi ra 10 vật phẩm Đại Hoàng Bí Bảo.
 • Sau khi Boss bị tiêu diệt, xuất hiện 20 NPC Đại Hoàng Bí Bảo xung quanh Boss.
 • Tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái đều có thể nhấp chuột trái vào NPC Đại Hoàng Bí Bảo để thu thập Đại Hoàng Bí Bảo.
 • Sau khi thu thập thành công sẽ nhận được đồng thời 1 vật phẩm Đại Hoàng Bí Bảo và 10 điểm uy danh.
 • Sử dụng Đại Hoàng Bí Bảo sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng hoặc Tử Tinh Khoáng Thạch.
 • Hủy bỏ phẩm thưởng Chí Tôn Bí Bảo rơi ra từ Boss Đại Hoàng Kim cũ.

Lưu ý

 • Cá nhân hoặc tổ đội gây sát thương lên Boss cao nhất thì mới có thể nhặt được phần thưởng từ Boss rơi ra.
 • Sau 20 giây nếu không nhặt những vật phẩm này thì tất cả thành viên đều có thể nhặt được.