Phần thưởng 1

Sự kiện Vạn Bảo Rương sẽ diễn ra từ 18/04 - 02/05/2011, thêm niềm vui nho nhỏ nhưng phần thưởng thật không nhỏ, hàng chục triệu điểm kinh nghiệm đang chờ quý nhân sĩ VLTK Miễn Phí.

Phần thưởng

- Sử dụng Vạn Bảo Rương sẽ nhận được phần thưởng đồng thời như sau:
  • Phần thưởng điểm kinh nghiệm: 4.000.000 điểm, không cộng dồn.
  • Ngẫu nhiên nhận được vật phẩm thưởng như sau:
 Vật phẩm thưởng Hạn sử dụng
Thiên Tiên Thảo 30 ngày
Đồ Phổ Tử Mãng Khôi -
Đồ Phổ Tử Mãng Y
Đồ Phổ Tử Mãng Ngoa
Đồ Phổ Tử Mãng Yêu Đái
Đồ Phổ Tử Mãng Hộ Uyển
Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên
Đồ Phổ Tử Mãng Bội
Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới
Tử Tinh Khoáng Thạch
Túi hành trang 30 ngày
Thiên lý truyền âm cao cấp 7 ngày
Đại Bạch Câu Hoàn 30 ngày
Tinh luyện thạch nguyên thạch -
Vân Lộc Lệnh
Thương lang lệnh
Huyền viên lệnh
Thanh Ngọc Bảo Rương 0h00 ngày 02/05/2011
Hắc Ngọc Bảo Rương
Hoàng Ngọc Bảo Rương
Ngũ Sắc Bảo Ngọc (tiểu) 30 ngày
Ngũ Sắc Bảo Ngọc (trung)

Phần thưởng đặc biệt

  • Đối thoại với NPC Đại Sự Lão Lão để nhận thưởng nếu thỏa điều kiện.
  • Lưu ý: Ứng với mỗi mốc thưởng, chỉ nhận tối đa 1 lần/nhân vật.
Mốc sử dụng Phần thưởng
1 Vạn Bảo Rương 4.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
10 Vạn Bảo Rương 10.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
20 Vạn Bảo Rương 20.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
40, 80, 120, …, 360 Vạn Bảo Rương
Vật phẩm thưởng
(ngẫu nhiên)
Hạn sử dụng
 1 Huyền viên lệnh  -
 1 Quả Hoàng Kim  7 ngày
 50 Đùi gà nướng -
 50 Sườn heo ram
 50 Bò lúc lắc
 50 Cơm hấp lá sen
 50 Xôi khúc
 50 Đậu hủ chiên
 50 Bánh bèo tôm
 50 Cá lóc kho tộ
Đạt tối đa 400 Vạn Bảo Rương
Vật phẩm thưởng
(ngẫu nhiên)
Hạn sử dụng
Thanh Ngọc Bảo Rương 0h00 ngày 02/05/2011 
Hắc Ngọc Bảo Rương
Hoàng Ngọc Bảo Rương
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Tử Ngọc  30 ngày
Bạch Ngọc
Thần Hành Phù
Thổ địa phù
(sử dụng vô hạn)
Thiên Tiên Thảo -