Cách tham gia

Sự kiện Vạn Bảo Rương sẽ diễn ra từ 18/04 - 02/05/2011, thêm niềm vui nho nhỏ nhưng phần thưởng thật không nhỏ, hàng chục triệu điểm kinh nghiệm đang chờ quý nhân sĩ VLTK Miễn Phí.

Thời gian diễn ra

 • Từ 18/04 - 0h00 ngày 02/05/2011.

NPC liên quan

NPC Ghi Chú
Vạn Bảo Rương
Đại Sự Lão Lão

- Vị trí:

Tọa độ tương ứng
Thành Đô (390/312)
Dương Châu (390/312)
Tương Dương (191/202)
Đại Lý (198/200)

- Chức năng: Nhận phần thưởng các mốc sử dụng Vạn Bảo Rương.

- Chú ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 0h00 ngày 02/05/2011.

Thu thập nguyên liệu

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Tống Kim cao cấp
- Đạt được điểm tích lũy từ 3.000 trở lên trong 1 trận Tống Kim.
3
Bách Niên Chu Quả
Phong Lăng Độ
- Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc.
2
Bách Niên Chu Quả
Nhiệm vụ sát thủ cấp 90
- Tiêu diệt 1 boss sát thủ cấp 90.
1
Bách Niên Chu Quả
Nhiệm vụ Dã Tẩu
- Hoàn thành 10 nhiệm vụ Dã Tẩu liên tục trong ngày.
1
Bách Niên Chu Quả
Vượt ải cao cấp
- Vượt qua ải 25.
30
Vạn Bảo Rương
Ươm Mầm Hạnh Phúc
- Trồng cây thành công.
5
Vạn Bảo Rương

Mô tả nguyên liệu

Nguyên liệu Giải thích
Vạn Bảo Rương
Vạn Bảo Rương
 • Tính chất: Được bày bán, giao dịch, xếp chồng (50/50), bán ra 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để nhận thưởng.
 • Điều kiện sử dụng: Để sử dụng cần phải tốn 1 Chìa khóa vàng.
 • Phần thưởng: Xem tại đây.
 • Giới hạn:
  + Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể sử dụng.
  + Sử dụng tối đa 400 lần Vạn Bảo Rương/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 02/05/2011
Vạn Bảo Rương
Chìa khóa vàng
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.
 • Giá: 10 Xu.
 • Tính chất: Được bày bán, giao dịch, xếp chồng (50/50), bán ra 0 lượng.
 • Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 02/05/2011
Vạn Bảo Rương
Bách Niên Chu Quả
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia tính năng hoặc mua từ Kỳ Trân Các giá 15 Xu.
 • Tính chất:
  + Không được: Giao dịch, bày bán, ném ra.
  + Không rớt ra ngoài trong trường hợp bị tiêu diệt khi có PK cao.
  + Bán ra: 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấn chuột phải để nhận thưởng.
 • Phần thưởng: 4.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Giới hạn:
  + Nhân vật cấp 120 trở lên mới có thể sử dụng.
  + Sử dụng tối đa 20 lần/1 ngày/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng:  0h00 ngày 02/05/2011