Chương trình chăm sóc khách hàng VIP của Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí được xây dựng với mục đích mang đến những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho các tài khoản có những đóng góp quan trọng, cụ thể, thiết thực đối với game Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí.

Và cụ thể chương trình chăm sóc khách hàng VIP của Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí trong đợt 2 năm 2011 như sau:

Quyền lợi

Quyền lợi chung
 • Miễn phí giờ chơi.
 • Thay đổi thông tin tài khoản nhanh.
 • Lấy lại đồ bị hack từ tài khoản VIP trong khả năng.
 • Trả lại bang hội khi bị hack (bang hội do tài khoản VIP làm bang chủ trong thời điểm bị hack).
 • Miễn phí chuyển máy chủ.
 • Thông tin sự kiện trong game trước 02 ngày.
 • Lấy lại thẻ nạp nhầm tài khoản.
 • Phục hồi nhanh nhân vật bị xóa.
 • Ưu tiên xử lý khi bị lỗi game.
 • Xử lý sự cố tại khu vực danh riêng cho VIP tại Nghênh Khách Đường.
 • Đăng ký email nhận thông tin từ Nhà Phát Hành.
Quyền lợi riêng của VIP E
 • VIP E: Tặng thưởng 400.000.000 điểm kinh nghiệm/hàng tuần.

Trách nhiệm

 • Tuân thủ các quy định chung của NPH về việc tham gia trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí. Trong trường hợp tài khoản VIP vi phạm các quy định chung của NPH, tài khoản VIP không phải là yếu tố giảm nhẹ hoặc ưu đãi khi xử phạt.
 • Bảo mật tài khoản, không sử dụng các phần mền không do NPH cung cấp can thiệp vào trò chơi để tránh tối đa sự cố hack tài khoản.
 • Khóa bảo vệ vật phẩm trên người nhân vật.
 • Hạn chế tối đa việc phổ biến các thông tin liên quan đến tính bảo mật của tài khoản bao gồm: Mật khẩu cấp 1, 2 và mật khẩu email.
 • Thông báo nhanh cho trung tâm chăm sóc khách hàng khi cần hỗ trợ xử lý sự cố theo 03 cách:
 • Ngoài ra khách hàng còn có thể sử dụng dịch vụ SMS để gởi yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản.

Quy trình hỗ trợ tài khoản VIP

Cách thức gởi yêu cầu hỗ trợ
Quy trình hỗ trợ khóa và mở khóa tài khoản

- Các thức gởi yêu cầu hỗ trợ:

 • Sử dụng 1 trong 3 cách gởi yêu cầu hỗ trợ trên.
 • Gởi tin nhắn yêu cầu hỗ trợ (nếu có đăng ký sử dụng).

- Thời gian thực hiện:

 • Khóa: 03 - 05 phút sau khi nhận được yêu cầu khóa tài khoản hợp lệ.
 • Mở khóa: Khoảng 15 phút sau khi nhận yêu cầu mở khóa tài khoản hợp lệ.
Quy trình hỗ trợ tạo mới "mật khẩu Rương" nhanh

- Cách gởi yêu cầu hỗ trợ:

 • Dùng chức năng trong game để tạo lại "mật khẩu Rương".
 • Đến Nghênh Khách Đường hoặc Trạm thông tin.
 • Liên lạc đường dây nóng: 1900 561 558.

- Thời gian giải quyết:

 • 07 ngày nếu dùng chức năng trong game.
 • Sau 01 - 03 ngày nếu yêu cầu hỗ trợ qua Nghênh Khách Đường hoặc đường dây nóng (không hỗ trợ tài khoản thường) tính từ thời điểm nhận được yêu cầu hỗ trợ.
Quy trình hỗ trợ tài khoản bị hack

- Cách thức gởi yêu cầu hỗ trợ:

 • Sử dụng 1 trong 3 cách gởi yêu cầu hỗ trợ trên.
 • Điều kiện nhận yêu cầu hỗ trợ: Nhận được yêu cầu hỗ trợ sau tối đa 7 ngày tính từ thời điểm bị hack.

- Thời gian giải quyết:

 • Trong vòng 10 ngày khách hàng sẽ nhận được kết quả kiểm tra và hướng dẫn hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty VNG.
Quy trình phục hồi nhân vật bị xóa

- Các thức gởi yêu cầu:

 • Sử dụng 1 trong 3 cách gởi yêu cầu hỗ trợ trên.
 • Điều kiện nhận yêu cầu hỗ trợ:
  • Nhân vật cấp độ trên 50.
  • Thời gian xóa nhân vật tối đa 15 ngày tính từ ngày nhận được yêu cầu phục hồi nhân vật.

- Thời gian giải quyết: Từ 01 - 03 ngày sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ.

Quy trình hỗ trợ bang hội bị hack

- Các thức gởi yêu cầu:

 • Sử dụng 1 trong 3 cách gởi yêu cầu hỗ trợ trên.
 • Điều kiện nhận yêu cầu hỗ trợ:
  • Bang chủ bang hội là tài khoản VIP trong thời điểm bị hack.
  • Yêu cầu hỗ trợ được chính bang chủ gởi.
  • Nhận được yêu cầu hỗ trợ tối đa 04 ngày sau khi bị hack.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ.

Lưu ý

 • Tài khoản thỏa điều kiện trở thành VIP nếu không cập nhật thông tin tại trang chủ trong thời gian quy định xem như từ chối việc trở thành tài khoản VIP của trò chơi.
 • Các tài khoản VIP khi đến Nghênh Khách Đường làm việc sẽ được ưu tiên giải quyết tại khu vực dành riêng cho VIP.
 • Các trường hợp yêu cầu hỗ trợ không thỏa điều kiện nhận yêu cầu hỗ trợ sẽ không nhận được hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Thời gian giải quyết các yêu cầu có thể kéo dài hơn dự kiến trong trường hợp hệ thống báo trì hoặc các sự cố bất ngờ khác.
TOP