Ngày 25/07/2011, sự kiện Phong Vân Ngày Mới sẽ được ra mắt quý nhân sĩ VLTK Thu Phí. Khi tham gia sự kiện này, đồng đạo có may mắn nhận 3 tỷ điểm kinh nghiệm với 1 Tử Mãng Bảo Châu.

Thời gian hoạt động

 • - Từ 25/07 - 0h00 ngày 25/08/2011.
 • - Tất cả nhân vật không giới hạn đẳng cấp.

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Tinh
Lão Nhân

- Vị trí:

 • 390/312 Thành Đô.
 • 218/187 Dương Châu.
 • 191/202 Tương Dương.
 • 198/200 Đại Lý.

- Chức năng:

 • Đổi nguyên liệu sự kiện.
 • Thăng cấp vật phẩm thưởng.

- Chú ý: Chức năng này hoạt động đến 0h00 ngày 25/08/2011.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiểu
Đồng Tử

- Vị trí:

 • 389/312 Thành Đô.
 • 217/186 Dương Châu.
 • 190/202 Tương Dương.
 • 201/200 Đại lý.

- Chức năng: Đổi vật phẩm lấy phần thưởng.

Top