Loạn Chiến Cửu Châu - một nơi tuyển chọn nhân tài tướng giỏi. Triều đình quyết định từ trong dân gian nhất định phải tìm ra được những anh hùng ưu tú, kiệt xuất võ công cao cường để gia nhập hàng ngũ bảo vệ sơn hà xã tắc. Mời các chư vị anh hùng đến Cửu Châu Cốc để tham gia so tài.

Thời gian diễn ra

 • Hằng ngày vào lúc 12h00, 19h00, 20h00, 21h00.
 • Điều kiện báo danh: Đã gia nhập môn phái và đẳng cấp từ 120 trở lên.
 • Địa điểm báo danh: Tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ ở Lâm An (197/184, 207/203, 197/204)

Nội dung hoạt động

- Báo danh:

 • Thời gian báo danh: Tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ là 10 phút, thi đấu 27 phút.
 • Phí báo danh lần đầu: Không tốn phí.
 • Phí báo danh lần 2 và tiếp theo: 1 Cửu Châu Lệnh.
 • Vật phẩm Tính chất

    Cửu Châu Lệnh

  - Nguồn gốc: Tại cửa hàng Tinh Lực.

  - Giá: 70 Tinh lực.

  - Tính chất: Được giao dịch, xếp chồng, bán ra 0 đồng. Không được ném ra.

  - Công dụng: Dùng để tham gia tính năng Loạn Chiến Cửu Châu Cốc.

  - Hạn sử dụng: 24 tiếng tính từ lúc mua.

 • Ít hơn 2 nhân vật thì hoạt động không diễn ra.
 • Báo danh thành công: Nhân vật được truyền tống đến bản đồ và chuẩn bị chiến đấu.
 • Tên và vòng hào quang (nếu có) sẽ không hiển thị, không thể chat và tổ đội, tất cả nhân vật đều biến thành 1 hình dạng như nhau.
 • Bản đồ hoạt động có 9 khu vực, mỗi khu vực đều có 1 NPC Cửu Châu Cốc thống lĩnh.
 • Đến NPC này lãnh nhận 10 trứng nhiều màu may mắn chuyên dùng trong hoạt động, sau khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 loại trạng thái hỗ trợ.
 • Kết thúc thời gian báo danh.

- Loạn chiến bắt đầu:

 • Mỗi nhân vật có 5 cơ hội hồi sinh, bị rớt mạng sẽ mất hết cơ hội hồi sinh.
 • Mỗi lần đánh bại 1 nhân vật sẽ nhận 1 điểm tích lũy, bị đánh bại không bị trừ điểm.
 • Có thể dùng dược phẩm, không mở rương dược phẩm, không dùng thuốc hỗ trợ PK.
 • Không thể sử dụng VAuto và PKAuto trong bản đồ.
 • Hết 5 lần hồi sinh sẽ bị truyền tống ra khỏi bản đồ hoạt động.
 • Bắt đầu trận đấu, cứ mỗi 3 phút đều ngẫu nhiên đóng 1 phòng, trước khi phòng đóng 1 phút hệ thống sẽ nhắc nhở những khu vực nào sắp đóng, nhân vật bắt buộc rời khỏi trước khi những khu vực này bị đóng, nếu không sẽ bị mất đi tư cách tiếp tục tham gia.
 • Phút thứ 27, đóng phòng cuối cùng, tất cả sẽ bị đẩy ra khỏi bản đồ.
 • Sau 27 phút, hoạt động kết thúc, rời khỏi bản đồ hoạt động, nhân vật đến NPC Chưởng Đăng Cung Nữ để nhận phần thưởng.
 • Nếu chưa đến thời gian kết thúc hoạt động nhưng trong bản đồ hoạt động chỉ còn lại 1 người, hoạt động cũng sẽ kết thúc.
 • Sau 24h00 điểm tích lũy sẽ được làm mới.
 • Điểm tích lũy lớn hơn 0 mới có thể tham gia xếp hạng và nhận phần thưởng.

Phần thưởng xếp hạng mỗi trận

Phần thưởng Top 100 điểm tích lũy/mỗi trận

- Bắt buộc nhận trước khi bắt đầu trận đấu tiếp theo, dù có/không tham gia trận đấu tiếp.

- Không hiển thị Top 100 của mỗi trận tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ, chỉ hiển thị Top 10 của cả ngày.

Hạng Phần thưởng điểm kinh nghiệm
1 8.000.000
2 7.000.000
3 6.000.000
4 5.000.000
5 4.500.000
6 4.000.000
7 3.500.000
8 3.000.000
9 2.500.000
Từ 10 - 100 1.500.000


Phần thưởng dũng sĩ tồn tại duy nhất/mỗi trận
Vật phẩm Số lượng
Đồ phổ Tử Mãng Phát Quán 1
Đồ phổ Tử Mãng Kim Khải
Đồ phổ Tử Mãng Yêu Đái
Đồ phổ Tử Mãng Hộ Uyển
Đồ phổ Tử Mãng Ngọc Bội
Đồ phổ Tử Mãng Hài
Đồ phổ Tử Hạng Liên
Đồ phổ Tử Mãng Thượng Giới
Đồ phổ Tử Mãng Hạ Giới
Đồ phổ Tử Mãng Khí Giới
Tử Mãng Lệnh
Quả Hoàng Kim
10.000.000 điểm kinh nghiệm


Phần thưởng Top 10 mỗi ngày

Phần thưởng Top 10 điểm tích lũy/mỗi ngày
Hạng Phần thưởng đồng thời
Điểm kinh nghiệm
(không cộng dồn)
Vật phẩm
1 32.000.000 Có xác suất nhận được Càn Khôn Song Tuyệt Bội
2 28.000.000 -
3 24.000.000
4 20.000.000
5 18.000.000
6 16.000.000
7 14.000.000
8 12.000.000
9 10.000.000
10 8.000.000