Điều chỉnh tính năng Tống Kim

Tham gia chiến trường Tống Kim, các game thủ sau khi đánh bại được NPC Đặc Thám sẽ nhận được một vật phẩm Đặc Thám Bảo Rương. Đổi Đặc Thám Bảo Rương tại NPC Quân nhu quan sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng như: nguyên liệu để nâng cấp trang bị Tử Mãng, Tử Mãng Lệnh...

 • Lưu ý: Chức năng chiến trường Tống Kim Sơ Cấp và Tống Kim Trung Cấp sẽ đóng vào ngày 15/04/2011.

NPC liên quan

Tên NPC Tính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Đặc Thám Tống
(hoặc Kim)
 • Vị trí: Chỉ xuất hiện trong chiến trường Tống Kim cao cấp.
 • Lưu ý:

  + Người chơi tiêu diệt các NPC này sẽ không nhận được điểm tích lũy Tống Kim.

  + Các NPC này chỉ có thể rơi ra Đặc Thám Tống Kim Bí Bảo .
 
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Quân Nhu Quan
(Tống hoặc Kim)
 • Đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy Tống Kim Bí Bảo .

Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩm Tính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Tống Kim Bí Bảo
 • Nguồn gốc: Đổi ở NPC Quân nhu quan (Tống hoặc Kim)
  Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán shop 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng Chìa Khóa Như Ý để mở.
 • Điều kiện sử dụng: Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể sử dụng.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Đặc Thám Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Rơi ra từ NPC Tống (hoặc Kim) Đặc thám
  Tính chất: Khóa, không thể bán shop. Xếp chồng 50 cái/1 ô.
 • Công dụng: Dùng để đổi Tống Kim Bí Bảo ở NPC Quân nhu quan (Tống hoặc Kim).
 • Hạn sử dụng: 90 phút.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Chìa Khóa Như Ý
 • Nguồn gốc: Bán tại shop tinh lực.
  Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dich, ném ra, bán shop bằng 0 đồn
 • Công dụng: Có thể mở tất cả các loại bảo rương phần thưởng của các tính năn
 • Hạn sử dụng: 14 ngày tính từ lúc mua.

Nội dung điều chỉnh

Cập nhật NPC Tống (hoặc Kim) Đặc thám

 • Vào mỗi thời điểm sau: phút thứ 5, 15, 25, 35, 45 mỗi phe sẽ lần lượt xuất hiện 4 NPC Tống Đặc thám và 4 NPC Kim Đặc thám.
 • Người chơi sau khi tiêu diệt NPC Tống (hoặc Kim) Đặc thám sẽ nhận được 1 vật phẩm Đặc Thám Bảo Rương.
 • Người chơi có thể đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy phần thưởng Tống Kim Bí Bảo ở NPC Quân nhu quan (Tống hoặc Kim):

  + Điều kiện đổi thưởng: Nhân vật phải đạt được 2000 điểm tích lũy trong trận Tống Kim vừa mới diễn ra xong.

  + Công thức:

  Nguyên liệu Tỉ lệ Phần thưởng
  1 Đặc Thám Bảo Rương 100% 1 Tống Kim Bí Bảo
  500 điểm tích lũy + 100 tinh lực 100%

Phần thưởng khi sử dụng Tống Kim Bí Bảo

STT Vật phẩm  Hạn sử dụng
1

Đồ phổ Tử Mãng Phát Quán

 

 

 

 

  -

 

 

 

 

 

 

 

2

Đồ phổ Tử Mãng Kim Khải

3

Đồ phổ Tử Mãng Yêu Đái

4

Đồ phổ Tử Mãng Hộ Uyển

5

Đồ phổ Tử Mãng Hạng Liên

6

Đồ phổ Tử Mãng Ngọc Bội

7

Đồ phổ Tử Mãng Hài

8

Đồ phổ Tử Mãng Thượng Giới

9

Đồ phổ Tử Mãng Hạ Giới

10

Đồ phổ Tử Mãng Khí Giới

11

Tử Mãng Lệnh

12

Huyền Viên Lệnh

15

Mặt nạ Nguyên soái

 7 ngày

16

Bách Niên Trân Lộ

17

Vạn Niên Trân Lộ

18

Thiên Niên Trân Lộ

19

Thần Hành Phù

20

5.000.000 điểm kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

21

8.000.000 điểm kinh nghiệm

22

10.000.000 điểm kinh nghiệm

23

15.000.000 điểm kinh nghiệm

24

20.000.000 điểm kinh nghiệm

25

30.000.000 điểm kinh nghiệm

26

50.000.000 điểm kinh nghiệm

27

5x Chìa Khóa Như Ý

28

Hỗn Nguyên Linh Lộ

29

Ngọc Quán

30

Cẩm nang thay đổi trời đất

31

Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)

32

Hoàng Kim Ấn Cấp 1 (Cường Hóa)

7 ngày

33

Hoàng Kim Ấn Cấp 2 (Cường Hóa)

34

Hoàng Kim Ấn Cấp 3 (Cường Hóa)

35

Hoàng Kim Ấn Cấp 4 (Cường Hóa)

36

Hoàng Kim Ấn Cấp 5 (Cường Hóa)

37

Hoàng Kim Ấn Cấp 1 (Nhược Hóa)

38

Hoàng Kim Ấn Cấp 2 (Nhược Hóa)

39

Hoàng Kim Ấn Cấp 3 (Nhược Hóa)

40

Hoàng Kim Ấn Cấp 4 (Nhược Hóa)

41

Hoàng Kim Ấn Cấp 5 (Nhược Hóa)

Lưu ý

 • Tổng số điểm kinh nghiệm tối đa 1 ngày nhận được từ việc mở tất cả các loại Bảo Rương như: Bảo Rương Thủy Tặc, Tống Kim Bí Bảo, Bảo Rương Vượt Ải là 200.000.000 điểm kinh nghiệm/1 ngày.