Page content title

Những Hộp Quà Giáng Sinh huyền bí sẽ mang đến cho đồng đạo những điều bất ngờ lý thú. Hãy cùng Bổn Trang khám phá Hộp Quà Giáng Sinh & nhận phần thưởng thật hấp dẫn.

Công thức ghép Hộp Quà Giáng Sinh

Công thức Nhận được
05 Chuông Giáng Sinh + 02 Xu (vật phẩm)

01 Hộp Quà Giáng Sinh

Phần thưởng

Sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh, không nhận vật phẩm

Nhân vật sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh, không nhận bất kỳ vật phẩm nào sẽ nhận thêm 25% kinh nghiệm, tức là nhận 250.000 điểm kinh nghiệm/ 01 Hộp Quà Giáng Sinh.

Sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh, nhận vật phẩm

Nhân vật sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh, có nhận vật phẩm sẽ nhận 100% kinh nghiệm, tức là nhận 200.000 điểm kinh nghiệm/ 01 Hộp Quà Giáng Sinh & ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Phần thưởng Hạn tồn tại
1 Vàng --
Thiên Thạch
Mảnh Thiên Thạch
Thế Thân Phù 7 ngày
Bát Nhã Chứng Thư
Bát Nhã Nhỏ
Bát Nhã Lớn
10 điểm danh vọng --
10 điểm Sư Môn
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tu Chân Yếu Quyết 7 ngày
Tiểu Nhân Sâm Quả
Đại Nhân Sâm Quả
Độ Nguyệt Thần Sa --
Xích Thiết Tinh
60 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
60 phútủy thác Tam Thanh Tiên Đơn
60 phút ủy thác Lục Thần Tiên Đơn
Sổ Tay Sống 7 ngày
Cơ Quan Nhân
Vô Ngấn Thủy
Tẩy Tủy Đơn
Tẩy Tủy Linh Đơn
Đấu Hồn
Đồng Tiền Vàng
Quân Công Huy Hoàng
Quân Công Đại
Quân Công Chương
Nguyệt Hoa Chi Tinh --
Phần thưởng khi sử dụng tối đa Hộp Quà Giáng Sinh

Nhân vật sử dụng tối đa số lượng Hộp Quà Giáng Sinh sẽ chọn một trong ba dòng sau:

  • 20.000.000 kinh nghiệm và vật phẩm.
  • 20 điểm nâng cấp Bạn đồng hành và vật phẩm.
  • 1 điểm Linh Lực Bạn đồng hành và vật phẩm.

Lưu ý

Nhân vật phải có Bạn đồng hành rồi mới có thể nhận phần thưởng điểm nâng cấp hoặc điểm Linh Lực.

Phần thưởng vật phẩm:

Phần thưởng Hạn tồn tại
1 vũ khí Bộ Phi Yên (ngẫu nhiên) --
1 áo Sư Môn cấp 9 (ngẫu nhiên)
Thiên Quái Thạch
Chiến Thần Hoàn 7 ngày
Phi Yên Thạch --
Tử Quang Thần Thạch
Bạch Kim Hồng Bao (trống) 7 ngày
Hoàng Kim Hồng Bao (trống)
Tử Kim Hồng Bao (trống)
2 Nhân Sâm Vạn Năm --
Định Hồn Thiên Thạch 7 ngày
Thiên Thạch Tinh Thạch --
Thiên Thạch Linh Thạch 7 ngày
Lăng Ba Vi Bộ --
Rương Yếu Quyết cao cấp 7 ngày
Lăng Ba Vi Bộ --
7.000 điểm Quân Công
Phụng Tử Bối
Long Tử Bối
Ưng Tử Bối

Lưu ý

  • Nhân vật phải xác nhận hình thức nhận thưởng trước rồi mới có thể sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1.500 Hộp Quà Giáng Sinh trong suốt thời gian sự kiện.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh tối đa 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.
Top