Page content title

Và mùa Giáng Sinh chắc chắn không thể thiếu được sắc đỏ tươi tắn của những bộ ngoại trang, nhưng làm cách nào để sở hữu ngoại trang này? Rất đơn giản, quý nhân sĩ hãy tham gia ngay hoạt động sau đây để có được Ngoại Trang Giáng Sinh, thỏa chí du ngoạn mùa yên bình.

Thời gian

Hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian:

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 10/12/2010.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 09/01/2011.

NPC liên quan

NPC Nhận được

Giáo Sĩ

166/187 - Biện Kinh

Chức năng: Cho phép nhân vật đổi Ngoại Trang Giáng Sinh.

Lưu ý: NPC Giáo Sĩ hoạt động trở lại bình thường sau 24h00 ngày 09/01/2011.

Chi tiết hoạt động

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật đối thoại với NPC Giáo Sĩ để nhận Ngoại Trang Giáng Sinh, công thức đổi ngoại trang như sau:

Nguyên liệu đổi Nhận được Hạn tồn tại
30 01 Ngoại Trang Giáng Sinh theo giới tính nhân vật 30 ngày kết từ lúc nhận

Lưu ý

 • Nhân vật phải đạt điều kiện đẳng cấp từ 73 trở lên và đã gia nhập môn phái mới được phép đổi ngoại trang.
 • Hành trang nhân vật phải có ít nhất 3 ô trống mới có thể nhận Ngoại Trang Giáng Sinh.

Cập nhật từ 24/12/2010

Từ sau bảo trì ngày 24/12/2010 - 24h00 ngày 09/01/2011, Ngoại Trang Giáng Sinh có những cập nhật như sau:

 • Quý nhân sĩ không bị giới hạn số lần mua Ngoại Trang Giáng Sinh tại NPC Giáo Sĩ (hạn dùng của Ngoại Trang Giáng Sinh là 30 ngày & không thể giao dịch).
 • Cho phép Uẩn Linh Ngoại Trang Giáng Sinh như sau:
Ngoại trang liên quan Loại Uẩn Linh cho phép
Bộ Ngoại Trang Giáng Sinh (Nón, Áo, Quần)
 • Uẩn Linh Thường (Long Quang Chân Nhân - Phượng Tường - 204/ 198).
 • Uẩn Linh Chuyển Sinh theo hướng tu luyện (tại Ấn Chuyển Sinh).

Lưu ý

 • Uẩn Linh Ngoại Trang Giáng Sinh tại Long Quan Chân Nhân & Ấn Chuyển Sinh.
 • Ngoại Trang Giáng Sinh sau khi Uẩn Linh có hạn tồn tại là hạn tồn tại của Ngoại Trang Giáng Sinh trước khi Uẩn Linh.
 • Ngoại Trang Giáng Sinh không có hạn tồn tại, sau khi Uẩn Linh sẽ nhận được Ngoại Trang Giáng Sinh có hạn tồn tại 30 ngày.
 • Ngoại Trang Giáng Sinh sau khi Uẩn Linh không thể giao dịch.
Top