Những Bó Hoa Chiến Thắng chắc chắn sẽ ẩn chứa nhiều điều bất ngờ dành tặng đồng đạo võ lâm, thân mời đồng đạo cùng theo dõi phần thưởng từ những Bó Hoa Chiến Thắng:

Công thức nâng cấp Bó Hoa Chiến Thắng

Công thức Nhận được
5 Hoa Chiến Thắng + 1 Giấy Gói Hoa VLTK II

Bó Hoa Chiến Thắng

5 Hoa Chiến Thắng + 2 Xu vật phẩm VLTK II

Bó Hoa Chiến Thắng

Phần thưởng

Phần thưởng khi kích hoạt nhận 125% điểm kinh nghiệm và không nhận thêm bất kỳ vật phẩm nào
Sử dụng Nhận được
Bó Hoa Chiến Thắng 250.000 điểm kinh nghiệm
Phần thưởng khi kích hoạt nhận 100% điểm kinh nghiệm và nhận thêm vật phẩm khác
Sử dụng Nhận được
Bó Hoa Chiến Thắng 200.000 điểm kinh nghiệm
Và ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau
Tên phần thưởng Hạn tồn tại
 1 Vàng -
Thiên Thạch
Mảnh Thiên Thạch
Thế Thân Phù 7 ngày
Bát Nhã Chứng Thư
Bát Nhã Nhỏ
Bát Nhã Lớn
10 điểm Danh vọng -
10 điểm Sư môn
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tu Chân Yếu Quyết 7 ngày
Tiểu Nhân Sâm Quả
Đồng Tiền Vàng
Độ Nguyệt Thần Sa -
Xích Thiết Tinh
Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ
Phần thưởng sử dụng tối đa Bó Hoa Chiến Thắng

Đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

  • Chọn 1: 20.000.000 điểm kinh nghiệm và vật phẩm.
  • Chọn 2: 20 điểm nâng cấp Bạn đồng hành và vật phẩm.
  • Chọn 3: 1 điểm linh lực Bạn đồng hành và vật phẩm.

Phần thưởng vật phẩm

 Tên phần thưởng Hạn tồn tại
1 vũ khí Bộ Phi Yên (ngẫu nhiên) --
1 vũ khí Sư môn cấp 9 (ngẫu nhiên)
1 áo Sư môn cấp 9 (ngẫu nhiên)
Thiên Quái Thạch
Chiến Thần Hoàn 7 ngày
Phi Yên Thạch --
Tử Quang Thần Thạch
Long Tử Bối
Phụng Tử Bối
Ưng Tử Bối
2 Nhân Sâm Vạn Năm
Định Hồn Thiên Thạch 7 ngày
Thiên Thạch Tinh Thạch --
Thiên Thạch Linh Thạch 7 ngày
Lăng Ba Vi Bộ --
Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống) 7 ngày
7.000 điểm Quân Công --
Thái Dịch Hỗn Nguyên Phổ

Lưu ý

  • Đồng đạo phải có Bạn đồng hành mới có thể nhận phần thưởng điểm nâng cấp.
  • Đồng đạo phải có Bạn đồng hành cấp 2 trở lên mới có thể nhận phần thưởng điểm Linh Lực.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được 1 lần duy nhất.
  • Đồng đạo phải xác nhận hình thức nhận thưởng trước rồi mới có thể sử dụng Bó Hoa Chiến Thắng
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 2.000 Bó Hoa Chiến Thắng trong suốt thời gian sự kiện.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng sử dụng Bó Hoa Chiến Thắng tối đa 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.
TOP