Ngày 30/04 sắp tới, quý nhân sĩ đã chuẩn bị những gì cho ngày Quốc lễ chưa? Và đồng đạo mong chờ điều gì từ sân chơi Võ Lâm Truyền Kỳ II?

Nhân dịp chào mừng sự kiện lớn - 30/04, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ mang đến cho đồng đạo một sân chơi lớn và ý nghĩa với tên gọi Âm Vang Chiến Thắng. Và hoạt động đầu tiên Bổn Trang nhắc đến đó là Hoa Chiến Thắng.

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/04/2011.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 29/05/2011.
 • Điều kiện: Tất cả các nhân vật bôn tẩu tại VLTK II, không phân biệt đẳng cấp đều có thể tham gia hoạt động.

Nội dung hoạt động

Vật phẩm liên quan
Vật phẩm Ghi chú
VLTK II

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Bổ sung dòng chọn:

 • Đổi Bó Hoa Chiến Thắng (cần 5 Hoa Chiến Thắng + 2 Xu vật phẩm).
 • Đổi Bó Hoa Chiến Thắng (cần 5 Hoa Chiến Thắng + 1 Giấy Gói Hoa.
 • Nhận phần thưởng sử dụng Bó Hoa Chiến Thắng  tối đa.
 • Thay đổi hình thức nhận thưởng.
 • Đổi 100 Xu vật phẩm (cần 1 Đại Ngân Phiếu).
VLTK II

Hoa Chiến Thắng

 • Nguồn gốc: Có được thông qua các hoạt động trồng cây Bát Nhã Nhỏ, mở túi Hạt Giống, hoàn thành nhiệm vụ thu thập tài nguyên, Võ Lâm Sứ Giả.
VLTK II

Giấy Gói Hoa

 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các với giá 2 Xu.
 • Dùng để gói hoa.
VLTK II

Xu vật phẩm

 • Nguồn gốc: Đổi từ Đại Ngân Phiếu.
 • Dùng để ghép Bó Hoa Chiến Thắng.
VLTK II

Bó Hoa Chiến Thắng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Không được phép: ném ra.
 • Độ nặng = 0.
 • Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 29/05/2011 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.
Nguồn gốc Hoa Chiến Thắng
Thông qua trồng cây Bát Nhã
 • Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ nhận 30 Hoa Chiến Thắng.
 • Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Lớn nhận 40 Hoa Chiến Thắng.
Thông qua mở túi Hạt Giống
 • Mở 1 túi Hạt Giống nhận 100 Hoa Chiến Thắng.
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu thập Tài Nguyên (Nhạn Môn Quan - Tài Nguyên Chiến)

Đồng đạo trả nhiệm vụ thu thập tài nguyên sẽ nhận được Hoa Chiến Thắng như sau:

Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Không sử dụng Quân Công 10 Hoa Chiến Thắng
Sử dụng Quân Công Chương 20 Hoa Chiến Thắng
Sử dụng Quân Công Đại 30 Hoa Chiến Thắng
Sử dụng Quân Công Huy Hoàng 40 Hoa Chiến Thắng
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả
Hoàn thành Nhận được
1 nhiệm vụ cá nhân 30 Hoa Chiến Thắng
1 nhiệm vụ tổ đội 30 Hoa Chiến Thắng
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ Thỏ Nướng - Bạch Tiên Sinh
Hoàn thành Nhận được
Hoạt động Thỏ Nướng 5 Hoa Chiến Thắng
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Bạch Tiên Sinh - Thỏ Nướng 50 Hoa Chiến Thắng
TOP