Cuộc chiến Hoa Hồng

Giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4 được chính thức khởi động vào ngày 01/10/2010 với Vòng Server thi đấu bằng hình thức Cuộc chiến Hoa Hồng. Chi tiết cụ thể như sau, thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi:

Thời gian diễn ra

Bắt đầu tham gia bình chọn từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 25/10/2010.

NPC liên quan

Hình ảnh Mô tả chi tiết

Long Hổ Sứ

240/219 Thành Đô

Xuất hiện dòng chọn:

 • Ta muốn đăng ký tham gia Vòng Server (chi phí: 48 Tử Kim Hồng Bao có Vàng).
 • Danh sách bang hội bình chọn.
 • Xem số điểm Hoa Hồng của các bang hội.
 • Nâng cấp Hoa Hồng Phấn (05 Hoa Hồng Đỏ + 2 Xu vật phẩm).

Mô tả chi tiết

Đối tượng tham gia

Tất cả các nhân vật đạt cấp độ 77 trở lên, đã vào môn phái, có cùng quốc tịch với máy chủ mới có thể tham gia bình chọn Hoa Hồng.

Nguồn gốc vật phẩm Hoa Hồng

Thông qua nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến

Hình thức trả nhiệm vụ Hoa Hồng nhận được
Không sử dụng Quân Công Chương 0 Hoa Hồng
Quân Công Chương 15 Hoa Hồng
Quân Công Đại 60 Hoa Hồng
Quân Công Huy Hoàng 300 Hoa Hồng

Thông qua sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp

Sử dụng thành công Nữ Oa Bảo Hạp thứ 16 trong ngày sẽ nhận thêm 16 Hoa Hồng.

Thông qua trồng Hạt Giống

Mở 1 túi hạt giống nhận thêm 20 Hoa Hồng.

Thông qua trồng Bát Nhã Nhỏ

Trồng thành công cây Bát Nhã thứ 8 trong ngày nhận 20 Hoa Hồng.

Thông qua nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả

 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ cá nhân Võ Lâm Sứ Giả nhận 10 Hoa Hồng Đỏ.
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ tổ đội Võ Lâm Sứ Giả nhận 10 Hoa Hồng Đỏ.

Thông qua Sát Thủ Đường

Sát Thủ Đường
Thao tác Mỗi nhân vật trong tổ đội nhận
Mở Rương Hương Chủ 5 Hoa Hồng Đỏ
Mở Rương Phó Đường Chủ 10 Hoa Hồng Đỏ
Mở Rương Lý Đại Chủy 1 Hoa Hồng Phấn

Lưu ý

Chỉ các nhân vật có trong tổ đội và đang ở trong bản đồ Sát Thủ Đường mới có thể nhận Hoa Hồng.

Nguồn gốc vật phẩm Hoa Hồng

Hình ảnh Chi tiết

Hoa Hồng Đỏ

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô.

Cách sử dụng:

 • Dùng để bình chọn cho các bang hội.
 • Mỗi bình chọn Hoa Hồng Đỏ sẽ cộng thêm 1 điểm Hoa Hồng cho bang hội được bình chọn.

Hoa Hồng Phấn

Nguồn gốc: Nâng cấp từ Hoa Hồng Đỏ.

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô.

Cách sử dụng:

 • Dùng để bình chọn cho các bang hội.
 • Mỗi bình chọn Hoa Hồng Phấn sẽ cộng thêm 10 điểm Hoa Hồng cho bang hội được bình chọn.

Nâng cấp Hoa Hồng Phấn tại NPC Long Hổ Sứ:

Công thức nâng cấp Hoa Hồng Phấn Nhận được
05 Hoa Hồng Đỏ + 02 Xu (vật phẩm) 01 Hoa Hồng Phấn

Phân bổ thời gian hoạt động

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Bắt đầu bình chọn Bang Hội 01/10/2010
 • Tất cả các nhân vật thỏa các điều kiện có thể sử dụng đạo cụ Hoa Hồng các loại để bình chọn cho các bang hội.
 • Mỗi bình chọn bằng Hoa Hồng Đỏ thành công được tính là 1 điểm Hoa Hồng cho bang hội.
 • Mỗi bình chọn bằng Hoa Hồng Phấn thành công được tính là 10 điểm Hoa Hồng cho bang hội.
Kết thúc bình chọn bang hội 24h00 ngày 25/10/2010
 • Kết thúc nộp Hoa Hồng cho các bang hội.
Công bố kết quả bình chọn  
 • Hệ thống chọn ra 40 Bang Hội đại diện cho 40 máy chủ, có số điểm Hoa Hồng cao nhất để tham gia Vòng Loại Trực Tiếp giải Bang Hội Tinh Anh lần 4.
 • Kết quả được công bố tại trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Quy tắc xác định bang hội vượt qua Vòng Server

 • Khi kết thúc bình chọn, hệ thống sẽ chọn ra 1 bang hội có số điểm Hoa Hồng cao nhất tại mỗi máy chủ để xếp hạng.
 • Trường hợp máy chủ có 2 bang hội có cùng số điểm Hoa Hồng thì hệ thống chọn ra bang hội đăng ký tham gia cuộc chiến Hoa Hồng đầu tiên của máy chủ.
 • 40 bang hội có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng sẽ đại diện cho 40 máy chủ tham gia vòng thi đấu tiếp theo.