Ngoài việc giành quyền tham gia Bang Hội Tinh Anh 5 theo quy định, các bang hội thuộc Top 20 hàng tuần sẽ nhận được thêm phần thưởng cho bang hội, kết quả cập nhật hàng tuần sẽ được Bổn Trang công bố tại trang chủ VLTK II.

Phần thưởng hàng tuần

20 bang hội hạng nhất
Đối Tượng Kinh nghiệm Vật Phẩm
Bang chủ 60.000.000 02 Định Hồn, hạn tồn tại 7 ngày và giao dịch được
Phó Bang chủ 50.000.000 -
Trưởng lão 40.000.000 -
Đường chủ 30.000.000 -
Hương chủ 20.000.000 -
Bang chúng 15.000.000 -
20 bang hội hạng nhì
Đối Tượng Kinh nghiệm Vật Phẩm
Bang chủ 30.000.000 1 Thiên Thạch Linh Thạch, hạn tồn tại 7 ngày và giao dịch được
Phó Bang chủ 25.000.000 -
Trưởng lão 20.000.000 -
Đường chủ 15.000.000 -
Hương chủ 10.000.000 -
Bang chúng 7.500.000 -

Phần thưởng chung cuộc

Top 10 bang có điểm bình chọn cao nhất của Cuộc Chiến Hoa Hồng:

  • Mỗi bang hội sẽ nhận được 01 bộ Thiên Chi Tàng Kiếm bao gồm 6 món : Nón +7, Áo + 7, Quần +7, 3 Ngọc Bội.

Lưu ý

  • NPC trao giải: NPC Long Hổ Sứ (240/219) - Thành Đô sẽ trao giải hàng tuần và giải chung cuộc Thiên Chi Tàng Kiếm (cập nhật hàng tuần).
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận được phần thưởng mỗi tuần 1 lần duy nhất trong một tuần.
  • Phần thưởng bộ trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm nhận được sẽ có kiểu hình tùy chọn khi đến nhận thưởng.
  • Chỉ có bang chủ mới có thể nhận thưởng bộ trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm.
  • Bang chủ phải tại vị 7 ngày.
  • Chỉ số bộ trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm sẽ là ngẫu nhiên.
TOP