Dấu Ấn Bang Hội

Sân chơi Bang Hội Tôi Yêu đã chính thức khởi động & nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân sĩ võ lâm. Thân mời quý đồng đạo cùng thưởng thức các tác phẩm Dấu Ấn Bang Hội đầu tiên:

Bang Bát Gia – Đinh Hữu Thọ

Bang Bát Gia

Một cảm xúc khó tả ùa về trong tôi khi đọc được sân chơi này, một tên bang do chính tôi đặt ra. Có lẽ cũng đã lâu rồi từ hồi tôi còn cấp III, mấy anh em trong lớp tôi đều chơi VLTK II. Đến một ngày, nhìn mấy nhân vật khác có chữ bang hội trên đầu thấy rất thích, một bạn trong nhóm nảy ra ý tưởng: “Tại sao không lập bang cho vui nhỉ?”

Hồi ấy thì đứa nào cũng không có tiền, vét mòn cả mười mấy nhân vật mới có đủ vàng để lập bang và mua Hội Minh Lệnh Bài. Hàng loạt các tên được đưa ra như: SongLong, AnhEm, Hủy Diệt, Chim,... nhưng tôi nói với mọi người chọn tên bang là “Bát Gia” với ý nghĩa nếu sau này bọn mình có bôn ba bốn phương tám hướng cũng đều là bạn bè, bằng hữu tốt. Lớp của mình là 12A8 vậy mình chọn chữ đầu tiên là “Bát” nghĩa là số 08. Chữ “Gia” mình muốn nói đến gia đình và sự đoàn kết luôn là trên hết! Một khi đại gia đình chúng ta mà đoàn kết thì bang sẽ mạnh. Nếu ghép hai chữ lại ta sẽ có chữ "Bát Gia". Mọi người khi gia nhập “Bát Gia” đều là người lạ tám xứ, chúng ta cho họ một gia đình nơi đất khách và cho họ thấy rằng mọi người trong bang này như là anh em, bằng hữu tốt cùa mình trong VLTK II.

Chiều ngày hôm sau, Bang Hội "Bát Gia" chính thức ra đời. Tôi được làm bang chủ, đứa nào cũng hao hức tuyển hào kiệt trong máy chủ. Chúng tôi đã lập được một mái ấm cho những anh em muốn có một gia đình vui vẻ và đoàn kết.