Dấu Ấn Bang Hội

Sân chơi Bang Hội Tôi Yêu đã chính thức khởi động & nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân sĩ võ lâm. Thân mời quý đồng đạo cùng thưởng thức các tác phẩm Dấu Ấn Bang Hội đầu tiên:

Bang Tín Nghĩa – Phan Đan Thủy

Bang Tín Nghĩa

Bang Tín Nghĩa đã gắn bó với tôi gần ba năm rồi. Từ khi tôi mới biết chơi VLTK II, tôi lập bang để giao lưu với những người có cùng lý tưởng với mình. Những người anh em đã chơi hết mình, sống hết mình vì bang cả trong game lẫn ngoài đời thực.

Trước hết, tôi xin giải thích về tên bang yêu quý của mình 1 chút. Tín Nghĩa là trọng nghĩa khí và chữ tín quý hơn vàng. Bang tôi luôn chơi và sống với phương châm đó. Anh em chúng tôi ở mọi miền đất nước: Hà Nội, Tp.HCM …nhưng chúng tôi vẫn sống tốt với nhau và giúp đỡ nhau mà không ngại khoảng cách đia lý.

Sau ba năm có những anh em không còn chơi VLTK II nữa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên hệ với nhau, điều ấy làm tôi thấy vui. Người làm lập trình, người làm ngân hàng, người làm cảnh sát, người theo nghệ thuật,… mỗi người một công việc nhưng chúng tôi vẫn là anh em một nhà của Tín Nghĩa bang.