Hướng dẫn

Để thuận tiện cho việc tham gia chương trình cập nhật thông tin, Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo bài hướng dẫn cập nhật thông tin nhận thưởng như sau:

Bước 1: Đăng nhập

Quý nhân sĩ truy cập trang chương trình bổ sung thông tin và đăng nhập tài khoản cá nhân.

Sau khi hoàn thành đăng nhập, hệ thống hiển thị như sau:

Bước 2: Cập nhật thông tin

  • Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ theo mẫu của chương trình (nếu cập nhật không đầy đủ xem như thực hiện không thành công bước này).
  • Trong trường hợp hộp email đăng ký và số CMND đã được đăng ký trước đó, quý nhân sĩ sẽ không được chỉnh sửa 2 thông tin này.

Đồng thời, đồng đạo sẽ nhận được email thông báo kích hoạt nhận thưởng tại email mà đồng đạo đã đăng ký. Lúc này, quý nhân sĩ vui lòng thực hiện các hướng dẫn tiếp theo:

  • Phải kích hoạt đường dẫn thông báo trong email.
  • Kích hoạt thành công, đồng đạo sẽ được chuyển vào trang đăng ký bổ sung thông tin với thông báo đã hoàn thành bước kích hoạt thông tin mức độ 2.

Trong trường hợp, đồng đạo không nhận được đường dẫn kích hoạt trong hộp mail đăng ký, hãy trở lại trang đăng ký thông tin để tự gửi kích hoạt bằng cách nhấn vào dòng chọn: Gửi link kích hoạt đến hộp email. Bất cứ lúc nào đồng đạo cũng có thể xem mức độ kích hoạt thông tin của mình khi bấm vào mục Cập nhật thông tin.

Để nhận được quà trong game, phải tiếp tục thực hiện kích hoạt nhận quà trong game tùy theo mức độ của đồng đạo (mức độ 1 hoặc mức độ 2):

Bước 3: Nhận quà trong game

Xác nhận hình ảnh để nhận quà mức độ 1:

Hoàn thành thao tác trên, hệ thống sẽ thông báo như sau:

Tiếp tục thực hiện với mức độ 2, đồng đạo cũng sẽ nhận được thông báo tương tự như trên. Lúc này, đồng đạo đã hoàn thành thao tác kích hoạt nhận thưởng ở mức độ 2.


Lưu ý

  • Đồng đạo phải kích hoạt mức độ 1 trước mới có thể kích hoạt mức độ 2.

Nhận quay số trong game

  • Trước hết, đồng đạo phải xác định đã kích hoạt nhận thưởng ở mức độ nào (mức độ 1 hoặc 2).
  • Thực hiện kích hoạt từng mức độ để nhận đủ số lần quay số.

Lưu ý

  • Nếu chỉ kích hoạt mức độ 2, đồng đạo chỉ nhận 3 lần quay số. Hãy kích hoạt cả 2 mức độ 1 và 2 để nhận đủ 6 lần quay số (nếu đủ điều kiện).

Tiếp tục chọn mục Nhận lần quay số:

Sau đó nhập hình ảnh xác nhận, nếu thời gian online của đồng đạo chưa đủ, hệ thống sẽ thông báo:

Lưu ý

  • Đồng đạo nên thoát game và đăng nhập lại để nhận quà trong game.
  • Đồng đạo nên cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định, nếu không thành công sẽ không thể nhận được bất kỳ phần thường nào từ chương trình.