Nhạn Môn Quan

Nhằm giúp cho chiến trường Nhạn Môn Quan thêm phần sôi nổi, Bổn Trang sẽ thêm tính năng Boss Tống Liêu Nhạn Môn Quan.

Thời gian

Sau bảo trì ngày 13/08/2010.

Mô tả

  • Trong thời gian chiến trường Nhạn Môn Quan diễn ra, nguyên soái thuộc 2 phe được phép 2 lần gọi Boss cứu viện.
  • Nguyên soái mỗi phe có thể gọi Boss thông qua NPC Chủ Soái trong hậu doanh của mình.
Hình ảnh Mô tả
Hình ảnh Boss minh họa
Tên boss phe Tống: Tống Bách Thắng Chiến Thần.
Tên boss phe Liêu: Liêu Bách Thắng Chiến Thần.