Thần Tượng Âm Nhạc Võ lâm II

Nhằm giúp cho chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Võ Lâm II ngày càng thêm cuốn hút, sau khi cập nhật quý đồng đạo có thể bình chọn cho "thần tượng" mà mình yêu thích nhất ngay tại trong game Võ Lâm II. Cách thức tiến hành như sau:

Thời gian diễn ra

Hoạt động diễn ra từ ngày 16/08/2010 đến hết ngày 29/08/2010.

Hướng dẫn tham gia hoạt động

NPC liên quan

Hình ảnh Mô tả chi tiết
Thần Tượng Âm Nhạc Võ Lâm II

Thần Tượng Võ Lâm

Vị trí: Tuyền Châu 179/ 186.

Chức năng: Bình chọn nhân vật Thần Tượng Võ Lâm.

Đối tượng tham gia bình chọn

Nhân vật cấp 77 trở lên và đã vào môn phái đều có thể tham gia bình chọn.

Đạo cụ liên quan

Hình ảnh Nguồn gốc
Thần Tượng Âm Nhạc Võ Lâm II

Hoa Hồng Đỏ

 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ thu thập tài nguyên chiến nhận 1 Hoa Hồng.
 • Trồng thành công 12 hạt giống nhận 3 Hoa Hồng.
 • Trồng thành công 8 bát nhã nhỏ nhận 2 Hoa Hồng.
 • Sử dụng 16 Nữ Oa Bảo Hạp nhận 2 Hoa Hồng.

Các giai đoạn

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Bình chọn 16/08 – 29/08
 • Tất cả nhân vật trên tất cả các cụm máy chủ đều có thể bình chọn cho nhân vật thần tượng của mình.
 • Người chơi sử dụng đạo cụ Hoa Hồng để bình chọn cho nhân vật thần tượng của mình.
 • Mỗi ngày, mỗi nhân vật chỉ có thể bình chọn 10 lần.
 • Mỗi lần bình chọn cần 1 đạo cụ Hoa Hồng.
Ghi nhận kết quả 12h00 ngày 29/08
 • Hệ thống ghi nhận kết quả bình chọn của các nhân vật.

Phần thưởng

Phần thưởng cho mỗi lần bình chọn thành công:

 • Mỗi bình chọn thành công, người chơi nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Mỗi nhân vật có thể nộp tối đa 10 Hoa Hồng/1 ngày.

Phần thưởng dành cho máy chủ có nhân vật tham gia bình chọn:

 • Pháo Hoa dành cho các máy chủ có thí sinh tham gia bình chọn.
 • 1 Pháo Hoa 400.000 điểm kinh nghiệm.
 • 1 Ngày được sử dụng 20 Pháo Hoa.
 • Chỉ có nhân vật có cùng quốc tịch với quốc tịch của 10 thí sinh tham gia bình chọn mới có thể nhận thưởng Pháo Hoa.