Phong Hiệu

Những Phong Hiệu đặc biệt sắp sửa xuất hiện trong võ lâm cùng các hoạt động liên quan đến Phong Hiệu Võ Lâm. Thân mời đồng đạo cùng theo dõi:

Thời gian

Tính năng bắt đầu từ sau bảo trì ngày 29/10/2010 đến 24h00 ngày 05/12/2010.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Mô tả chi tiết

Siêu Nhân Phong Hiệu

Nguồn gốc: Ngự Các

Giá bán: 1 Siêu Nhân Phong Hiệu = 300 Xu

Tính chất:

  • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 0 đồng.
  • Không được phép: xếp chồng, ném ra.

Hạn tồn tại: 30 ngày kể từ lúc mua từ Ngự Các.

Võ Lâm Phong Hiệu

Nguồn gốc: Ngự Các

Giá bán: 1 Võ Lâm Phong Hiệu = 300 Xu.

Tính chất:

  • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 0 đồng.
  • Không được phép: xếp chồng, ném ra.

Hạn tồn tại: 30 ngày kể từ lúc mua từ Ngự Các.

Thuốc Sổ Mũi

Nơi bán: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Giá bán: 1 Thuốc Sổ Mũi = 1 Vàng

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô, độ nặng bằng 0.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, xóa bỏ hiệu quả của Phong Hiệu Sổ Mũi, đồng thời xóa bỏ Phong Hiệu Sổ Mũi trên nhân vật.

Thuốc Cảm

Nơi bán: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Giá bán: 1 Thuốc Cảm = 1 Vàng

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô, độ nặng bằng 0.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, xóa bỏ tác dụng của Phong Hiệu Cảm Cúm, đồng thời xóa bỏ Phong Hiệu Cảm Cúm trên nhân vật.

Thuốc Nhức Đầu

Nơi bán: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Giá bán: 1 Thuốc Nhức Đầu = 1 Vàng

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô, độ nặng bằng 0.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, xóa bỏ hiệu quả của Phong Hiệu Nhức Đầu, đồng thời xóa bỏ Phong Hiệu Nhức Đầu trên nhân vật

Thuốc Tiêu Chảy

Nơi bán: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Giá bán: 1 Thuốc Tiêu Chảy = 1 Vàng

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô, độ nặng bằng 0.

  1. Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, Xóa bỏ hiệu quả của Phong Hiệu Tiêu Chảy, đồng thời xóa bỏ Phong Hiệu Tiêu Chảy trên nhân vật.

Thuốc Đau Bụng

Nơi bán: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Giá bán: 1 Thuốc Đau Bụng = 1 Vàng

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô, độ nặng bằng 0.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, xóa bỏ hiệu quả Phong Hiệu Đau Bụng, đồng thời xóa bỏ Phong Hiệu Đau Bụng trên nhân vật.

Thuốc Ho

Nơi bán: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Giá bán: 1 Thuốc Ho = 1 Vàng

Tính chất: Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 đồng, xếp chồng 999 cái/ ô, độ nặng bằng 0.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, xóa bỏ hiệu quả Phong Hiệu Ho, đồng thời xóa bỏ Phong Hiệu Ho trên nhân vật.

Lưu ý

Các loại thuốc đều được bán tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

Các loại Phong Hiệu và hiệu quả sử dụng

Thông qua đạo cụ Tên Phong Hiệu Hiệu quả
Siêu Nhân Phong Hiệu Siêu Nhân Vịt Muối Nội Công + 20
Siêu Nhân Gao Sức mạnh + 20
Siêu Nhân Mì Bò Thân Pháp + 20
Siêu Nhân Mì Gà Gân cốt + 20
Siêu Nhân Mì Tôm Linh Hoạt + 20
Võ Lâm Phong Hiệu Sống không yêu! Kháng tất cả +10
Hận Đời Vô Đối
Xinh Không Kiêu
Vừa Kiêu Vừa Điêu
Xinh Gái Ngang Trái
Xấu Kết Cấu Đẹp
Teen Võ Lâm
Buồn Vì Đẹp Trai
Bé Khỏe Bé Đẹp
Búp Bê Võ Lâm
Mỹ Nhân Võ Lâm
Mỹ Nữ Võ Lâm
Kiều Nữ Võ Lâm
Mỹ Nam Võ Lâm
Hoa Hồng Võ Lâm
Lãng Tử Đa Tình
Hiệp Khách Vô Danh
Võ Lâm Truyền Kỳ 2

Lưu ý

Hạn tồn tại của các Phong Hiệu là 30 ngày kể từ lúc nhận.

Phong Hiệu mới

Tên Phong Hiệu mới Hiệu quả Ghi chú
Cảm Cúm Kháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
  • Hiệu quả xuất hiện ngẫu nhiên khi người chơi đăng nhập lần đầu tiên trong ngày.
  • Phong Hiệu và hiệu quả Phong Hiệu tồn tại đến 24 giờ hàng ngày.
  • Sau 24 giờ, hệ thống tự động xóa bỏ Phong Hiệu và hiệu quả Phong Hiệu.
  • Nhân vật sử dụng thuốc các loại thì xóa bỏ Phong Hiệu và hiệu quả Phong Hiệu ngay lập tức.
Sổ Mũi Kháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Tiêu Chảy Kháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Ho Kháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Nhức Đầu Kháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Đau Bụng Kháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Tinh thần minh mẫn  Kháng tất cả + 10
Tràn trề sinh lực  Kháng tất cả + 10