Phần thưởng

Những phần thưởng "khủng" nhất võ lâm với những chỉ số thuộc tính đầy thuyết phục và cực kỳ hấp dẫn đang đợi bóng dáng của những nhà vô dịch. Hãy nhanh chân lên đừng bỏ lỡ cơ hội.

Và sau đây là những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn của Vòng Chung Kết.

Bạch Kim

Hình ảnh minh họa trang bị Bạch Kim

Huy Hoàng

Hình ảnh minh họa Huy Hoàng Quật Khởi

Vinh Dự

Hình ảnh minh họa Vinh Dự Chi Thủy

Thiên Chi

Hình ảnh minh họa Thiên Chi Tàng Kiếm

Viêm Đế

Hình ảnh minh họa trang bị Viêm Đế + 9

Viêm Đế

Hình ảnh minh họa trang bị Viêm Đế + 10

Viêm Đế

Hình ảnh minh họa trang bị Viêm Đế + 11

 

Viêm Đế

Hình ảnh minh họa trang bị Viêm Đế + 12

Viêm Đế

Hình ảnh minh họa trang bị Viêm Đế + 13

BHTA

Hình ảnh minh họa

BHTA

Hình ảnh minh họa Lăng Ba & Hỗn Nguyên Công