Phần thưởng

Chương trình chỉ áp dụng cho đối tượng Võ Lâm Tiền Bối - tài khoản tạo trước ngày 09/07/2010. Cụ thể như sau:

 • Nhận thưởng mỗi ngày.
 • Nhận thưởng ngày vàng.
 • Võ lâm chiến hữu.
 • Truy tìm Tần Lăng Bảo Tàng.

Võ lâm chiến hữu

Điều kiện

Chương trình chỉ áp dụng cho:

 • Tài khoản đã nạp thẻ Lệnh Bài Hoàng Kim hơn 1 lần.
 • Và phải đạt đẳng cấp 80 trở lên.

Nhận thưởng

Thời gian Địa điểm Phần thưởng Ghi chú

- Thứ Sáu,

- Thứ Bảy,

- Chủ nhật

Tại các đại thành thị

- Chủ tổ đội: 3.000.000 điểm kinh nghiệm.

- Mỗi thành viên tổ đội: 1.000.000

- Chủ tổ đội 8 nhân vật nhấp vào dòng chọn: "Ta muốn nhận thưởng Võ Lâm Chiến Hữu".

- Các thành viên trong tổ đội nhận thưởng cùng lúc.


Lưu ý:

 • Tất cả các nhân vật trong tổ đội phải thỏa mãn điều kiện của Võ Lâm Chiến Hữu.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể kích hoạt nhận thưởng 1 lần/ 1 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 8 lần /1 ngày (bao gồm cả kích hoạt).
 • Thời gian reset lần nhận thưởng là 00h00 mỗi ngày.

Truy tìm Tần Lăng bảo tàng

Đối tượng

Chương trình chỉ áp dụng cho các tài khoản thuộc đối tượng Võ Lâm Tiền Bối đã gia nhập hệ phái, đẳng cấp 73 trở lên và có chiêu thức 55 mới có thể nhận thưởng.

Bản đồ phân bổ và số lần đào bảo tàng

Yêu cầu Số lần tối đa/ 1 ngày Địa điểm
Quân công Danh Vọng Sư môn Đẳng cấp
50.000 3.000 5.000 73 – 79 1 Bắc Tuyền Châu – Tây Thành Đô
60.000 5.000 7.000 80 – 84 8 Hoàng Lăng mộ thất tầng 1
70.000 7.500 8.500 85 – 89 12 Hoàng Lăng mộ thất tầng 1
80.000 10.000 10.000 90 - 99 16 Hoàng Lăng mộ thất tầng 2

Lưu ý:

 • Vào 00h00 mỗi ngày sẽ được reset tất cả số lần đào. Giãn cách giữa 2 lần đào là 60 giây.
 • Buộc phải có Cuốc Viêm Đế trong hành trang mới có thể tiến hành đào bảo tàng. Khi bắt đầu đào bảo tàng sẽ trừ 10 độ bền từ Cuốc Viêm Đế trong hành trang.
 • Thời gian chờ rương là 5 giây, thanh chờ hoàn tất mới có thể nhận thưởng.
 • Trường hợp rớt mạng và bị đánh trọng thương sẽ mất phần thưởng.

Tọa độ phân bổ rương

Bản đồ Số lượng
Bắc Tuyền Châu 4
Tây Thành Đô 4
Hoàng Lăng mật thất tầng 1 16
Hoàng Lăng mật thất tầng 2 16

Bảo rương

Hình ảnh NPC Ghi chú

Bảo rương Hoàng Kim

Giãn cách 2 lần kích hoạt liên tiếp của bảo rương: 20 phút.

Phần thưởng mở rương

Phần thưởng
Mảnh Thiên Thạch
Thiên Thạch
Băng Thạch
10 Vàng
Định Hồn Thiên Thạch
Thiên Thạch Linh Thạch
Phi Yên Thạch
Tử Quang Thần Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch
10.000 Vàng
1.000 Vàng
100 Vàng
10 Vàng

Lưu ý:

Hệ thống thông báo mỗi khi nhân vật mở thành công Định Hồn Thiên Thạch và Thiên Thạch Linh Thạch.