Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết trông trăng, đây là dịp mà đồng đạo muôn phương đoàn tụ cùng hảo hữu trên khắp võ lâm, cùng ăn bánh, ngắm trăng, cùng lưu lại những hình ảnh tuyệt vời nhất sau quãng thời gian bôn ba giang hồ.

Thân mời đồng đạo cùng đến với Yến Tiệc Trung Thu 2010.

Thời gian

Hoạt động diễn ra từ ngày 17/09/2010 đến hết ngày 24/10/2010.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Hội đèn Tứ Linh

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Bổ sung chức năng:

 • Hợp thành Bánh Trung Thu
 • Kích hoạt Lò Nướng Bánh
 • Bán 4 Bó Củi (4 Vàng)
 • Kích hoạt Hoa Đăng
 • Bán Nến Vàng (20 Vàng)
 • Đổi 100 Xu cần 01 Đại Ngân Phiếu (mua tại Ngự Các).
 • Kích hoạt sử dụng Bánh Trung Thu (không nhận vật phẩm, nhận thưởng thêm 25% điểm kinh nghiệm)
 • Kích hoạt sử dụng Bánh Trung Thu (có nhận vật phẩm, điểm kinh nghiệm theo mức quy định)

Nguồn nguyên liệu

Bắt đầu từ sau bảo trì 29/09/2010, nguồn nguyên liệu sẽ được bổ sung như sau:

Thông qua trồng Cây Bát Nhã

 • Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ nhận 75 Bột Mì.
 • Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Lớn nhận 100 Bột Mì.

Thông qua trồng Hạt Giống

 • Trồng thành công 1 Hạt Giống nhận 75 Bột Mì.

Thông qua nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả

 • Hoàn thành một nhiệm vụ cá nhân nhận 60 Bột Mì.
 • Hoàn thành một nhiệm vụ tổ đội nhận 60 Bột Mì.

Thông qua nhiệm vụ chăm sóc Bạn Đồng Hành

 • Hoàn thành mỗi nhiệm vụ chăm sóc Bạn Đồng Hành nhận 50 Bột Mì.

Thông qua nộp Bát Nhã Chứng Thư

 • Nộp thành công 1 Bát Nhã Chứng Thư nhận 50 Bột Mì.

Thông qua Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

Tùy thuộc vào thao tác trả nhiệm vụ mà nhân vật nhận được số lượng Bột Mì như sau:

Trả nhiệm vụ có sử dụng Bột Mì nhận được
Không sử dụng Quân Công Chương 50 Bột Mì
Quân Công Chương 100 Bột Mì
Quân Công Chương Đại 150 Bột Mì
Quân Công Huy Hoàng 1200 Bột Mì
TOP