Giới thiệu

Những viên Kẹo sô-cô-la sẽ mang đến cho quý nhân sĩ những quà tặng bất ngờ và cả những phần thưởng hữu ích trên hành trình bôn tẩu. Thân mời quý nhân sĩ cùng thụ hưởng.

Công thức làm kẹo

Công thức ghép thông qua Xu vật phẩm
Công thức Nhận được
5 Túi Nguyên Liệu + 2 Xu (vật phẩm)

01 Kẹo sô-cô-la

Công thức ghép thông qua Túi Nguyên Liệu
Công thức Nhận được
5 Túi Nguyên Liệu + 1 Bí Quyết Làm Kẹo

01 Kẹo sô-cô-la

Phần thưởng

Sử dụng Kẹo sô-cô-la, không nhận vật phẩm

Nhân vật sử dụng Kẹo sô-cô-la, không nhận bất kỳ vật phẩm nào sẽ nhận thêm 25% kinh nghiệm, tức là nhận 250.000 điểm kinh nghiệm/ 01 Kẹo sô-cô-la.

Sử dụng Kẹo sô-cô-la, nhận vật phẩm

Nhân vật sử dụng Kẹo sô-cô-la, có nhận vật phẩm sẽ nhận 100% kinh nghiệm, tức là nhận 200.000 điểm kinh nghiệm/ 01 Kẹo sô-cô-la & ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên Phần thưởng Hạn tồn tại
 1 Vàng --
Thiên Thạch
Mảnh Thiên Thạch
Thế Thân Phù 7 ngày
Bát Nhã Chứng Thư
Bát Nhã Nhỏ
Bát Nhã Lớn
10 điểm danh vọng --
10 điểm sư môn
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tu Chân Yếu Quyết 7 ngày
Tiểu Nhân Sâm Quả
Đồng Tiền Vàng --
Độ Nguyệt Thần Sa
Xích Thiết Tinh
Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ
Phần thưởng sử dụng Kẹo sô-cô-la tại các mốc 20,40,60,80 …
Tên phần thưởng Hạn tồn tại
60 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn --
60 phút ủy thác Tam Thanh Tiên Đơn
60 phút ủy thác Lục Thần Tiên Đơn
Sổ tay sống 7 ngày
Cơ quan nhân
Vô Ngấn Thủy
Tẩy Tủy Đơn
Tẩy Tủy Linh Đơn
Đấu Hồn
Rương bí kíp
Quân Công Huy Hoàng
Quân Công Đại
Quân Công Chương
Nguyệt Hoa Chi Tinh --
Phần thưởng khi sử dụng tối đa Kẹo sô-cô-la

Nhân vật sử dụng tối đa số lượng Kẹo sô-cô-la sẽ chọn một trong ba dòng sau:

  • 20.000.000 kinh nghiệm và vật phẩm.
  • 20 điểm nâng cấp Bạn đồng hành và vật phẩm.
  • 1 điểm Linh Lực Bạn đồng hành và vật phẩm.

Lưu ý

  • Nhân vật phải có Bạn đồng hành rồi mới có thể nhận phần thưởng điểm nâng cấp.
  • Nhân vật phải có Bạn đồng hành cấp 2 trở lên mới có thể nhận phần thưởng điểm Linh Lực.

Phần thưởng vật phẩm:

 Tên phần thưởng Hạn tồn tại
1 vũ khí Bộ Phi Yên (ngẫu nhiên) --
1 vũ khí sư môn cấp 9 (ngẫu nhiên)
1 Áo Sư Môn Cấp 9 (ngẫu nhiên)
Thiên Quái Thạch
Chiến Thần Hoàn 7 ngày
Phi Yên Thạch --
Tử Quang Thần Thạch
Long Tử Bối
Phụng Tử Bối
Ưng Tử Bối
2 Nhân Sâm Vạn Năm
Định Hồn Thiên Thạch 7 ngày
Thiên Thạch Tinh Thạch --
Thiên Thạch Linh Thạch 7 ngày
Lăng Ba Vi Bộ --
Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống) 7 ngày
7.000 điểm Quân Công --
Thái Dịch Hỗn Nguyên Phổ

Lưu ý

  • Nhân vật phải xác nhận hình thức nhận thưởng trước, mới có thể sử dụng Kẹo sô-cô-la.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1.500 Kẹo sô-cô-la trong suốt thời gian sự kiện.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng sử dụng Kẹo sô-cô-la tối đa 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.