Thông báo mới cho sân chơi Sáng Tác Truyện Tranh

11-08-2011

Chỉ sau 03 ngày khởi động, sân chơi Sáng Tác Truyện Tranh Võ Lâm II đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các quý đồng đạo với hơn 40 tác phẩm truyện tranh và ký họa. Bên cạnh các tác phẩm độc đáo, mới lạ, có sự sáng tạo và đầu tư nghiêm túc, Bổn Trang cũng nhận được nhiều tác phẩm truyện tranh và ký họa vi phạm quy định của sân chơi.

Cụ thể, nhiều tác giả đã lấy các tác phẩm truyện tranh và ký họa của người khác từ nhiều nguồn như: diễn đàn, trang tin điện tử, blog… để mạo danh đăng ký tham gia. Cá biệt có nhiều trường hợp người dự thi tự ý chỉnh sửa lại nội dụng và hình ảnh từ tác phẩm truyện tranh và ký họa gốc để tạo thành sản phẩm mới của mình và dự thi.

Vì vậy, để đảm bảo sự công bằng cho tất cả những tác giả tham gia sân chơi Sáng Tác Truyện Tranh Võ Lâm II, Bổn Trang quyết định bổ sung vào quy định của cuộc thi là loại trực tiếp tác phẩm khi phát hiện vi phạm như trên.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đặc biệt, Bổn Trang sẽ dành tặng ngay phần thưởng 01 mã Lệnh Bài Hoàng Kim Thiên Môn cho cá nhân nào phát hiện ra tác phẩm vi phạm sau khi được đăng tải trên trang chủ cuộc thi và cung cấp thông tin đối chiếu chính xác cho Bổn Trang sớm nhất theo một trong hai địa chỉ email sau đây:

Thông tin yêu cầu cung cấp (bắt buộc):

  • Tên tác giả vi phạm:
  • Tên tác phẩm vi phạm:
  • Nguồn cung cấp thông tin gốc (đường dẫn hoặc hình ảnh) để Ban Tổ Chức đối chiếu với tác phẩm vi phạm.

Một lần nữa, Bổn Trang xin cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến nhiệt tình của quý đồng đạo dành cho sân chơi Sáng Tác Truyện Tranh Võ Lâm II.

TOP