Tin tức

Liên lạc & trao phần thưởng may mắn ở tường thuật trực tiếp

Ngày mai – 20/07/2011, Ban Tổ Chức giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 9 sẽ tiến hành liên lạc để trao thưởng cho nhân sĩ bốc thăm được những phần thưởng may mắn trong chương trình tường thuật trực tiếp giải THĐNB 9.

Lưu ý: Thời gian liên lạc và trao thưởng lần lượt diễn ra trong vòng từ 7 – 10 ngày.

Và sau đây là danh sách quý nhân sĩ nhận phần thưởng may mắn từ Ban Tổ Chức giải đấu.

Họ và tên Máy chủ Vật phẩm Môn phái
Lưu Quang Tùng Châu Giang Ngựa Phiên Vũ
(Không hạn sử dụng)
-
Phạm Văn Tùng Thục Cương
Phạm Quang Vũ Lâm Du Quan
Nguyễn Thanh Phương Thanh Thành 
Trần Trung Hậu  Lưỡng Thuỷ 
Phan Quốc Thắng  Thiên Sơn
Bùi Hải Đăng Long Cung 
Võ Minh Sơn  Thiên Tâm 
Nguyễn Tiến Dũng Điểm Thường Ngựa Phiên Vũ
(Hạn sử dụng: 6 tháng)
-
Đặng Văn Đô Châu Giang
Lê Đức Thọ Điểm Thường
Đỗ Trung Hiếu Thục Cương Sơn
Hoàng Đức Thịnh Bạch Vân
Nguyễn Bá Mười Bạch Vân
Lê Văn Long Thanh Thành
Đào Trọng Tấn Kim Sơn
Bạch Hoàng Tân Hành Sơn
Võ Phước Minh Thiên Sơn
Nguyễn Đức Hòa Trường Bạch Bắc
Trương Kim Long Phụng Nhãn
Nguyễn Công Thuận Tường Vân
Đoàn Nhật Tân Lưỡng Thủy Tử Mãng 7 món
- Không có 2 nhẫn + vũ khí
- Công kích: 15%
- Kháng: ngẫu nhiên 40 - 44
- Hiệu ứng: ngẫu nhiên 50 - 60
- Triệt tiêu sát thương: ngẫu nhiên 40 - 44
Côn Lôn Đao
Phạm Duy Khánh Lưỡng Thủy Võ Đãng Khí
Hồ Vĩnh Khánh Điểm Thương Võ Đang Khí
Mai Anh Tuấn Tiến Cúc Võ Đang Khí
Lê Văn Long Thanh Thành Võ Đang Quyền
Huỳnh Thái Bảo Hoàng Phù Dung Cái Bang Bổng
Ân Trường Qúy Lưỡng Thủy Thiên Nhẫn Đao
Đỗ Hoàng Quân Châu Giang Tử Mãng 10 món 
(thuộc tính cao nhất)
Võ Đang Khí
Đào Ngọc Linh Điểm Thương Đường Môn Nỏ
Trần Anh Tú  Phù Dung  Võ Đang Khí
Lê Sĩ Minh  Lâm Du Quan Võ Đang Khí

Nay thông báo đến toàn thể nhân sĩ võ lâm.

BTC giải đấu THĐNB 9

TOP