Tin tức

Thời gian & cách thức nhận Thiên Thạch Linh Thạch

Quý nhân sĩ thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo về việc nhận thưởng 30 Thiên Thạch Linh Thạch dành cho 30 tài khoản may mắn của chương trình Quà tặng bất ngờ từ  Lệnh Bài Hoàng Kim, hôm nay xin thông báo cụ thể thời gian & cách thức nhận thưởng.

Thân mời 30 chủ nhân của 30 tài khoản có tên trong danh sách đã đăng vui lòng cập nhật thông tin để việc nhận thưởng được thuận lợi.

Thời gian

  • Bắt đầu nhận thưởng từ sau bảo trì thứ Sáu - 24/09/2010.
  • Kết thúc nhận thưởng vào 24h00 ngày 03/10/2010.

NPC liên quan

Hình ảnh Chi tiết

Lễ Quan

Vị trí: Biện Kinh – 185/172

Chức năng: Nhận thưởng may mắn (01 Thiên Thạch Linh Thạch).

Lưu ý:

  • Mỗi tài khoản chỉ được phép nhận thưởng 01 Thiên Thạch Linh Thạch (vật phẩm giao dịch được, hạn tồn tại 30 ngày).
  • Mỗi tài khoản chỉ được phép nhận thưởng một lần duy nhất (áp dụng theo tài khoản).

Danh sách

30 nhân sĩ nhận Thiên Thạch Linh Thạch

Thời gian Mã LBHK Tài khoản
10:08 ngày 06/09/2010 SL73AZB76RR9 88***88
22:34 ngày 06/09/2010 SPA8K7X8NFFY meo****187
00:04 ngày 07/09/2010 SPJHABZHT69F gai*****ipm
17:33 ngày 07/09/2010 SUE4DC4EBMEZ tong*********1981
01:11 ngày 08/09/2010 SL6ADKHYGZDG mrg*******3vn
13:51 ngày 08/09/2010 SUKMMZ9EF4FB vol******035
01:02 ngày 09/09/2010 SU8JJ76HJT3M hah*******coi
16:07 ngày 09/09/2010 SUYFXW6HCPJM hkl****346
20:27 ngày 09/09/2010 SLPRC2B4PRLH coh********999
08:37 ngày 10/09/2010 SPYANCTBRA4M kung*******1995
17:45 ngày 10/09/2010 SLCHGJN3JTKB ntd*****ic2
14:45 ngày 11/09/2010 SLGLAFAPB7DB sao*********010
19:58 ngày 11/09/2010 SU43KC2MJ2FR cha*****ore
14:40 ngày 12/09/2010 SLDJTK6Y3WKR kevi*****9999
22:11 ngày 12/09/2010 SUCBGA6E4BET wan*****avi
09:01:25 ngày 13/09/2010 SU24N3K3X7XG tinh*******5192
15:00:46 ngày 13/09/2010 SPYYH3YDJ24E trai*******hp91
15:42:17 ngày 14/09/2010 SPP48JLJA7NH tha******l22
19:21:59 ngày 14/09/2010 SP9XWRKPJL2Z vl****ro
10:18:45 ngày 15/09/2010 SUTWDFXEML4W tu******88
17:15:23 ngày 15/09/2010 SU48N3HMLLLB zizmu********emziz
17:22:00 ngày 15/09/2010 SL2J8HCNCPPA ngomi*********41994
11:15:59 ngày 16/09/2010 SLLTZLALWE8F nhokl*****ssyou
12:24:42 ngày 16/09/2010 SLELYZAHAG9X song****1001
07:42:55 ngày 17/09/2010 SUTMN42K6HCL tu********55
20:58:07 ngày 17/09/2010 SLKFFXW3HPGX dangk****m7992
21:03:24 ngày 18/09/2010 SPR6JAFDW2YL ma*******an
08:42:16 ngày 18/09/2010 SPE282ZH9CC2 je*****id
00:23:16 ngày 19/09/2010 SPDYT2ZED7Z9 be****92
14:15:10 ngày 19/09/2010 SUGPWHG9ZEP4 daica********giang

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới võ lâm.